top of page

HOTEL Z RESTAURACJĄ

W MYŚLENICACH

III przetarg pisemny

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

Syndyk w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 652/19/S Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia ogłasza III przetarg pisemny na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości spółki Hotele i Restauracje Black&White sp. z o.o. w upadłości w Myślenicach prawa własności nieruchomości położonej w Myślenicach pow. myślenicki woj. małopolskie przy ul. Leśnej 1 (poz. 2 spisu inwentarza), objętej księgą wieczystą numer KR1Y/00053211/9, składającej się z działek o nr 619/1 i 619/3 o łącznej powierzchni 0,5663 ha, zabudowanej budynkiem hotelowo – restauracyjnym o powierzchni użytkowej 1712 m2 w którym do  marca 2020 funkcjonował Hotel Black&White łącznie z wchodzącymi w skład masy upadłości ruchomościami i prawami majątkowymi (poz. 3 do 133 spisu inwentarza) – szczegółowo wymienionymi w regulaminie przetargu.

Cena wywoławcza za oferowaną do sprzedaży nieruchomość łącznie ze wskazanymi w regulaminie przetargu ruchomościami i prawami majątkowymi wynosi 3.260.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Pisemne oferty odpowiadające regulaminowi przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2023 r. godzina 15:00 (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz a wpłata wadium, które wynosi 320.000,00 zł (słownie trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) musi nastąpić także do dnia 19 stycznia 2023 r. – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz w tym pliku PDF.

 

Dalszych informacji udziela Biuro Syndyka w Nowym Sączu:

Oględziny obiektu są możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

 

Informacje o nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 619/1 i 619/3 w obrębie ewidencyjnym Myślenice 4 o łącznej powierzchni 0,5663 ha, położonej w Myślenicach przy ul. Leśnej 1, objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00053211/9, łącznie z wchodzącymi w skład masy upadłości ruchomościami i prawami majątkowymi, szczegółowo wymienionymi w regulaminie przetargu. Stanowią własność spółki Hotele i Restauracje Black&White spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości.

 

Nieruchomość jest korzystnie położona, w pobliżu terenów rekreacyjnych, takich jak ośrodek narciarski na zboczu góry Chełm, park miejski Zarabie czy obiekty sportowe. W niedużej odległości od hotelu przebiega droga ekspresowa S7 (tzw. Zakopianka), co zapewnia dobry dojazd. Jest niezakłócony dostęp do drogi publicznej (ulice Leśna i Parkowa), a przy budynku znajduje się obszerny, wybrukowany parking, a także ogród.

 

Posadowiony na działce budynek hotelowy jest murowanej konstrukcji, składa się z kondygnacji przyziemia, parteru i poddasza. Zbudowano go w latach 90-tych, a w latach 2008-2009 przeprowadzono generalny remont. Powierzchnia użytkowa wynosi 1712 m2, powierzchnia całkowita 1966,33 m2, powierzchnia zabudowy 853 m2, zaś kubatura 5200 m3. Hotel składa się m.in. z: sali konferencyjnej, kawiarni i baru, dwóch sal restauracyjnych, sali bilardowej, 23 klimatyzowanych pokoi z własnymi łazienkami (5 pokojów 3-osobowych, 17 pokojów 2-osobowych, 1 pokój 1-osobowy). Stan techniczny budynku oceniono jako dobry. Wszystkie pomieszczenia pozostają wyposażone w niezbędny sprzęt i umeblowanie, które również są przedmiotem niniejszego przetargu.

 

Budynek wyposażono w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, klimatyzacyjna, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, teletechniczną (w tym monitoring CCTV).

 

Wobec sprzedaży w trybie upadłościowym nieruchomość zostanie nabyta bez obciążeń hipotecznych. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr 408/XLV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Zarabie wraz z sołectwem Chełm) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym 3U, czyli terenie zabudowy o charakterze komercyjnym.

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Tomasza Klohes z dnia 30.09.2020 r.]

 

Przetarg – załączniki

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka ul.Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz jak również na skrzynkę poczty elektronicznej: nowysacz@syndyksprzeda.com

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 796862832.

Galeria

Zdjęcia
bottom of page