top of page

Nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które są niewypłacalne lub zagraża im niewypłacalność.

Doradzamy także i pomagamy wierzycielom - podmiotom, które mają niewypłacalnych kontrahentów.

Udzielamy konsultacji i doradzamy podejmowanie optymalnych ze względu na sytuację klienta działań.

W przypadku szans na sanację sytuacji podmiotu gospodarczego, doradzamy odpowiednie działania, w tym właściwy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego.  

Sporządzamy także wnioski o ogłoszenie upadłości, również konsumenckiej.

Specjalizujemy się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Posiadamy licencję doradcy restrukturyzacyjnego uprawniającą m.in. do pełnienia funkcji syndyka i nadzorcy sądowego w postępowaniach toczących się na podstawie ustaw prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne.

Od roku 2011 przeprowadziliśmy blisko sto sześćdziesiąt postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Doradztwo

bottom of page