top of page

Ogólne informacje

Upadłość Stanisława Klimka prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe EKOMEKS Stanisław Klimek, Szczawnik 17a, 33-370 Muszyna ogłosił Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział V Gospodarczy postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2013 r. sygn. akt V GU 26/12. Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 13 kwietnia 2013 r.

Upadłość ma charakter likwidacyjny.

Postępowanie upadłościowe toczy się przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu, Wydział V Gospodarczy ul. Strzelecka 1a, 33-300 Nowy Sącz do sygnatury V GUp 5/13.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 94/2013 z dnia 16 maja 2013 r. pod pozycją 6691.

Sędzią Komisarzem jest SSR Łukasz Świątkowski
Funkcję syndyka pełni Piotr Heliński

bottom of page