Ruchomości

Maszyny i urządzenia - masa upadłości DEK sp. z o.o. sp. k. w upadłości


Syndyk spółki DEK sp. z o.o. sp.k. w upadłości z siedzibą w Chrzanowie zaprasza do składania ofert nabycia w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod sygnaturą VIII GUp 115/20 w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości rzeczy ruchomych objętych spisem inwentarza w pozycjach 4.41, 4.54, 4.55, 4.58, 4.60, 4.61, 4.68, obejmujących maszyny i urządzenia. Szczegółowe zestawienie oferowanych składników majątkowych wraz z ich wartością oszacowania znajduje się w tym pliku PDF. Pisemne oferty z proponowaną ceną nie niższą niż 50% wartości oszacowania powinny być przesyłane na adres Biuro Syndyka Piotr Heliński, ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz lub pocztą elektroniczną na adres nowysacz@syndyksprzeda.com W celu uzyskania dodatkowych informacji o oferowanych do sprzedaży składnikach masy upadłości, w tym uzgodnienia ich oględzin należy się kontaktować na wskazany wyżej adres e-mail.
Samochody osobowe, ciężarowe, maszyny i urządzenia - masa upadłości Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Magropol sp. z o.o. w upadłości


Syndyk spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Magropol sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Krakowie zaprasza do składania ofert nabycia w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod sygnaturą VIII GUp 50/21/S w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości rzeczy ruchomych, obejmujących samochody osobowe, samochody ciężarowe, maszyny i urządzenia.

Szczegółowe zestawienie oferowanych składników majątkowych wraz z ich opisem i wartością oszacowania znajduje się w tym pliku PDF.

Syndyk oczekuje na oferty nie niższe od wartości oszacowania, przesyłane na adres Biuro Syndyka Piotr Heliński, ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz lub pocztą elektroniczną na adres nowysacz@syndyksprzeda.com w terminie do dnia 25 listopada 2021 roku (data wpływu oferty).

UWAGA! Wszystkie ceny podane netto - będą powiększane o VAT. Oględziny oferowanych do zbycia pojazdów i innych ruchomości będą możliwe w dniu 19 listopada 2021 r (piątek) w godz. 10-13 w Chrzanowie ul. Pogorska 36b.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o oferowanych do sprzedaży składnikach masy upadłości, w tym uzgodnienia ich oględzin należy się kontaktować na wskazany wyżej adres e-mail.