Zaproszenie do składania ofert

 

Syndyk spółki DEK sp. z o.o. sp.k. w Chrzanowie w upadłości zaprasza do składania ofert nabycia w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 115/20 toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości rzeczy ruchomych objętych spisem inwentarza w pozycjach 4.8 – 4.68 obejmujących m.in. samochody osobowe, samochody ciężarowe, przyczepy, koparki oraz inne maszyny i urządzenia.

 

Szczegółowe zestawienie oferowanych składników majątkowych wraz z ich wartością oszacowania znajduje się w tym pliku PDF, przy czym:

 

  • Pojazdy (poz. 8-21) wycenione są w wartościach brutto (z VAT)

  • Pozostałe składniki (poz.22-68) wycenione są w wartościach netto, wobec czego do cen ich sprzedaży będzie doliczony podatek VAT

 

Pisemne oferty powinny być przesyłane na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz lub pocztą elektroniczną na adres nowysacz@syndyksprzeda.com w terminie (data wpływu) do dnia 27 grudnia 2020 r.

 

W sprawie informacji o oferowanych do sprzedaży składnikach masy upadłości, w tym uzyskania kopii wyceny danego składnika albo uzgodnienia oględzin należy się kontaktować na wskazany wyżej adres email.

© 2020 Piotr Heliński

SYNDYK 

SPRZEDA.COM