top of page

Sprzedaż masy upadłości

Nieruchomości, pojazdy a także maszyny i urządzenia zostały już przez syndyka zbyte.

 

Jeśli dojdzie do prawomocnego ubezskutecznienia darowizn dokonanych przez upadłego, syndyk będzie zbywał nieruchomości i inne składniki objęte tymi darowiznami.

bottom of page