top of page

KARCZMA - ZAKOPANE

Atrakcyjnie położona nieruchomość z potencjałem

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

tel. 796862832

Syndyk spółki Grapa – Karczma “Czarci Jar” M. Chechlińska, Good Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka jawna w upadłości z siedzibą w Zakopanem ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod sygnaturą VIII GUp 494/20/S, należącej do upadłej spółki nieruchomości, stanowiącej działkę o powierzchni 1669 m2, zabudowaną budynkiem o funkcji usługowej z częścią mieszkalną (karczma) o powierzchni użytkowej 506,81 m2, położoną przy ul. Małe Żywczańskie 11A w Zakopanem dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer NS1Z/00021090/8.  

 

Cena wywoławcza wynosi 2.589.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto; do ceny zostanie doliczony VAT. 

 

Pisemne oferty odpowiadające regulaminowi przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2022 r. godzina 15:00 (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz a wpłata wadium, które wynosi 259.000,00 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) musi nastąpić także do dnia 28 października 2022 r. – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu. 

 

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz w tym pliku PDF.

 

Oględziny: w nieruchomości prowadzona jest aktualnie działalność gastronomiczna (strona www.czarcijar.pl) w związku z czym obiekt można obejrzeć w godzinach otwarcia w zakresie dostępnym dla klientów korzystających z usług karczmy. Pełne oględziny wymagają wcześniejszego uzgodnienia z uwagi na wynikającą z umowy dzierżawy potrzebę uprzedzenia dzierżawcy.

 

Informacje o nieruchomości

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 27/3 w obrębie ewidencyjnym nr 9 o powierzchni 1669 m2, położonej w Zakopanem przy ul. Małe Żywczańskie 11A, objętej księgą wieczystą nr NS1Z/00021090/8. Stanowi własność spółki Grapa – Karczma “Czarci Jar” M. Chechlińska, Good Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka jawna w upadłości. 

 

Nieruchomość umiejscowiona jest w odległości 1,5 km od ścisłego centrum Zakopanego i posiada dostęp do asfaltowej drogi publicznej, tj. ulicy Małe Żywczańskie. Okoliczne tereny stanowią zabudowę usługową i mieszkaniową. 

 

Działka jest zabudowana czterokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem, użytkowanym jako restauracja (karczma). Zbudowano go w 2000 roku. Przyziemna kondygnacja została wykonana z żelbetonu, cegły ceramicznej oraz pustaka, zaś wyższe z drewnianych bali, ocieplonych wełną mineralną. Dach dwuspadowy o drewnianej konstrukcji jest kryty blachodachówką, wyremontowany kilka lat temu. Standard wykończenia budynku jest dobry, a jego styl zakopiański. Na poddaszu znajduje się mieszkanie, na które składają się salon, aneks kuchenny, dwa pokoje i łazienka. 

 

Budynek wyposażono w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną, wentylacji grawitacyjnej oraz klimatyzację, jak również dwa kominki. Standard budynku i jego stan techniczny jest korzystny. 

 

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 506,81 m2, powierzchnia całkowita 625,70 m2, powierzchnia zabudowy 241,80 m2, zaś kubatura 1850 m3. 

 

Wobec sprzedaży w trybie upadłościowym nieruchomość zostanie nabyta bez obciążeń hipotecznych. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr VII/89/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWCZAŃSKIE”) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym 5.U, a więc terenie zabudowy usługowej, oraz w niewielkim fragmencie w 2.KDL, czyli terenie dróg publicznych klasy dojazdowej. 

 

Szacowana wartość rynkowa prawa własności przedmiotowej nieruchomości wynosi 2.589.000,00 zł

 

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Magdaleny Ślufarskiej z dnia 25.11.2020 r.] 

 

Nieruchomość jest obecnie dzierżawiona, dzierżawca prowadzi w niej działalność gastronomiczną. Umowa dzierżawy jest zawarta na czas określony do dnia 31.12.2025 r. przy czym umowa może być wcześniej rozwiązana za 12-miesięcznym wypowiedzeniem upływającym na koniec roku dzierżawnego.

 

Z treścią umowy dzierżawy można się zapoznać w Biurze Syndyka. W razie zakupu nabywca wejdzie w prawa wynajmującego z datą zawarcia umowy sprzedaży.

 

Przetarg – załączniki

 

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka ul.Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz jak również na skrzynkę poczty elektronicznej: nowysacz@syndyksprzeda.com 

 

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 796862832. 

Zdjęcia
Działka 27-3 (dawniej 27-1) - Geoportal

Działka 27-3 (dawniej 27-1) - Geoportal

bottom of page