top of page

WYJĄTKOWA NIERUCHOMOŚĆ W SERCU ZAKOPANEGO

Bardzo atrakcyjna lokalizacja i potencjał inwestycyjny

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

Stylowy budynek pensjonatu z lat 30-tych dwudziestego wieku,

po II Wojnie Światowej m.in. zakopiańska siedziba PZPR 

 

blisko 6000 metrów kwadratowych powierzchni działki

ul. Grunwaldzka 6 - 200 metrów od Krupówek

 

OFERTA NIEAKTUALNA

 

Syndyk

Andrzeja Stocha w upadłości likwidacyjnej

 

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż położonej w Zakopanem nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 468/3 o powierzchni 0,5834 ha (poprzednie oznaczenie i powierzchnia: 468/2 - 0,5935 ha) objętej księgą wieczystą numer NS1Z/00030511/2, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym,  szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym z dnia 24.11.2014 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Salamon.

Cena wywoławcza wynosi 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych) netto.

Oferty odpowiadające warunkom przetargu należy składać na piśmie w terminie do 28 czerwca 2019 r. (w przypadku wysłania pocztą decyduje data doręczenia) w Biurze Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz, a wpłata wadium, które wynosi 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) musi nastąpić także do dnia 28 czerwca 2019 r. (data uznania rachunku masy upadłości) 

Przetarg zostanie rozstrzygnięty w terminie 7 dni od daty złożenia ofert. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej ważnej oferty odbędzie się dodatkowa aukcja na warunkach opisanych w regulaminie przetargu. O miejscu i terminie aukcji zostaną powiadomieni wszyscy oferenci, którzy złożą ważne oferty.

 

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz) oraz poniżej w pliku PDF.

Stan prawny nieruchomości

Nieruchomość stanowi własność Elżbiety Stoch, przy czym w związku z tym, że prawomocnym wyrokiem z dnia 20.12.2014 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w sprawie I C 559/13 (ujawnionym w treści dziale III księgi wieczystej) stwierdził bezskuteczność wobec syndyka masy upadłości Andrzeja Stocha umów, na podstawie których Elżbieta Stoch nabyła własność tej nieruchomości, nieruchomość weszła w skład masy upadłości Andrzeja Stocha, którego upadłość obejmującą likwidację majątku ogłosił Sąd Rejonowy w Nowym Sączu postanowieniem z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie o sygn. akt V GU 4/14 (obwieszczenie w Monitorze Sądowym  i Gospodarczym Numer 124/2014 pozycja 8568).

 

Tym samym nieruchomość stanowiącą formalnie własność Elżbiety Stoch będzie sprzedawał syndyk Andrzeja Stocha w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu do syg. V GUp 7/14, a środki uzyskane ze sprzedaży zasilą masę upadłości Andrzeja Stocha i będą przeznaczone na zaspokojenie jego wierzycieli.

Położenie nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na pograniczu strefy centralnej i śródmiejskiej Zakopanego, w środkowej części miasta, przy ulicy Grunwaldzkiej – jednej z głównych ulic miasta o dużym sezonowym ruchu pieszym i samochodowym. Nieruchomość leży pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej w pobliżu parku miejskiego, obiektów szkolnych, kina i muzeów, jest oddalona od centralnej części Krupówek o dystans trzyminutowego spaceru. Działka widokowa, dobrze nasłoneczniona.

 
Informacje o działce

Centralnie na działce 468/2 zlokalizowano murowany kompleks budynków mieszkalno – usługowych, obecnie w trakcie modernizacji, o numerze porządkowym 6. Przed działką wykonano plac o nawierzchni bitumicznej. Wokół budynku zieleń niska z pojedynczymi drzewami iglastymi. Działka ma zwarty kształt zbliżony do wieloboku, teren płaski z niewielkimi nierównościami,

częściowo wyprofilowany. Na części wykonano wykopy – związane z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Działka przylega do pasa drogowego ulic Grunwaldzkiej oraz Partyzantów, obecnie wykonany wjazd przebiega przez działkę sąsiednią do ulicy Grunwaldzkiej.

 

Uzbrojenie (jest lub istnieje możliwość przyłączenia):

 - energia elektryczna,

 - instalacja kanalizacyjna,

 - instalacja wodociągowa,

 - instalacja centralnego ogrzewania

 - instalacja gazowa, 

 

Przeznaczenie

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieście Zachów dla Miasta

Zakopane, nieruchomość zlokalizowana jest w terenach oznaczonych symbolem 6M/U – tereny zabudowy mieszkalno – usługowej. Przeznaczenie podstawowe terenu – mieszkalnictwo realizowane jako budynki mieszkalne jednorodzinne lub mieszkania w budynkach usługowych oraz usługi. Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe, ciągi komunikacyjne. 

Opis budynku mieszkalno – usługowego

Budynek mieszkalno – usługowy wykonano w latach międzywojennych w technologii murowanej. W okresie powojennym obiekt rozbudowano i wykorzystywano jako dom partii. Obecnie budynek pozostaje remontowany i modernizowany. Południwa część kompleksu to budynek główny – dwukondygnacyjny, w całości podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. W północnej części znajduje się jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany budynek z poddaszem użytkowym. Przewiązkę łączącą oba budynki rozbudowano wykonując pomieszczenie planowanego basenu.

 

Powierzchnia całkowita zabudowań – 1 239,50 m2

 

W tym dla budynku głównego:

  • powierzchnia piwnic – 276,20 m2

  • powierzchnia I kondygnacji – 267,10 m2

  • powierzchnia II kondygnacji – 273,20 m2

  • powierzchnia poddasza – 191,50 m2

Powierzchnia budynku niepodpiwniczonego – 89,10 m2

Powierzchnia części planowanego basenu – 142,40 m2

 

Obiekt obecnie pozostaje remontowany i modernizowany. Budynek pokryto nowym dachem. Na poszczególnych kondygnacjach oczyszczono mur ze starego tynku, pozostawiając otwarte powierzchnie. Wykonano elewację zewnętrzną z elementami regionalnymi. Z uwagi na lokalizację, funkcjonalną bryłę budynku i korzystne – już wykonane elementy remontu - możliwe jest różnorodne wykończenie obiektu i wykorzystanie jako obiekt hotelowy, gastronomiczno – rekreacyjny lub też mieszkalno – usługowy. 

 

Stan techniczny budynku, funkcjonalność i standard, a także możliwości rozwojowe oceniono jako ponadprzeciętne. Dostępność komunikacyjna, mikrośrodowisko i sąsiedztwo są korzystne.

PRZETARG - załączniki

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka ul.Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz jak również na skrzynkę poczty elektronicznej kancelaria@helinski.net.

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr telefonu 796862832. 

Anchor 1
IMG_6831
IMG_6829
IMG_6832
IMG_6827
IMG_6835
IMG_6833
IMG_6828
rzut_działki_Zakopane_Grunwaldzka_6
bottom of page