top of page

DZIAŁKA BUDOWLANA 

W BYTOMIU

Działka o powierzchni 2366 m2, przy ul. Świętochłowickiej 8 

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

Anchor 1

PRZETARG

Syndyk spółki Firma „BIK” S.A. w upadłości z siedzibą w Jaśle

 

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż należącego do upadłego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę o numerze 4245/358 o powierzchni 2366 m2 położoną w Bytomiu przy ul. Świętochłowickiej 8.

Cena wywoławcza w przetargu wynosi 430.000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych) netto.

Pisemne oferty odpowiadające warunkom przetargu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz a wpłata wadium, które wynosi 43.000,00 zł (słownie czterdzieści trzy tysiące złotych) musi nastąpić także do dnia 30 czerwca 2020 r. – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz poniżej w pliku PDF.

Oględziny są możliwe w każdym czasie bez wcześniejszego uzgodnienia (działka nieogrodzona), zapoznanie się z operatem szacunkowym wymaga kontaktu z Biurem Syndyka: tel. 796862832

Podstawowe informacje o nieruchomości

Działka obecnie niezabudowana, po dokonanej w roku 2019 rozbiórce dawnej szkoły. Położona przy ul. Świętochłowickiej 8 z dojściem i dojazdem od ul. Górnośląskiej.

Brak ważnego MPZP, wg studium nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług komercyjnych, publicznych i produkcyjnych.

Sprzedaż w trybie upadłościowym – bez obciążeń hipotecznych.

PRZETARG - załączniki

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka ul.Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz jak również na skrzynkę poczty elektronicznej:

nowysacz@syndyksprzeda.com.

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 796862832. 

bottom of page