top of page

ATRAKCYJNA DZIAŁKA BUDOWLANA W BYTOMIU

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

Syndyk spółki Firma „BIK” S.A. w upadłości z siedzibą w Jaśle ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż należącego do upadłego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę o numerze 4245/358 o powierzchni 2366 m2 położoną w Bytomiu przy ul. Świętochłowickiej 8.

Cena wywoławcza w II przetargu wynosi 320.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) netto.

 

Pisemne oferty odpowiadające warunkom przetargu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021 r. (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz a wpłata wadium, które wynosi 32.000,00 zł (słownie trzydzieści dwa tysiące złotych) musi nastąpić także do dnia 31 maja 2021 r. – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz poniżej w pliku PDF.

Oględziny są możliwe w każdym czasie bez wcześniejszego uzgodnienia (działka nieogrodzona); zapoznanie się z operatem szacunkowym wymaga kontaktu z Biurem Syndyka: tel. 796862832

 

Informacje o nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4245/358 o powierzchni 2366 m2, położoną w Bytomiu przy ul. Świętochłowickiej 8, objętej księgą wieczystą nr KA1Y/00010796/2.

Działka umiejscowiona jest przy głównej ulicy bytomskiej dzielnicy Łagiewniki, ok. 2,5 km od centrum Bytomia oraz ok. 1 km od ulicy Chorzowskiej (Droga Krajowa nr 79). Dojazd do nieruchomości zapewniony od ulicy Górnośląskiej.

Kształt działki jest regularny, zbliżony do kwadratu. Teren niemal płaski.

Wobec dokonanej w 2019 roku, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, rozbiórki dawnej szkoły, działka jest niezabudowana. Jednakże znajdują się na niej pozostałości po rozbiórce, takie jak fundamenty, posadzki pomieszczeń piwnicznych i fragment ściany zewnętrznej od ul. Górnośląskiej.

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jedynie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom (uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu nr XVI/204/11 z dnia 24.08.2011 r.), zgodnie z którym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, z dopuszczeniem usług komercyjnych, publicznych i produkcyjnych.

Wobec sprzedaży w trybie upadłościowym nieruchomość zostanie nabyta bez obciążeń hipotecznych.

Szacowana wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 429.221,00 zł.

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Mariana Maloka z dnia 16.01.2020 r.]

 

Przetarg - załączniki

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka ul.Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz jak również na skrzynkę poczty elektronicznej: nowysacz@syndyksprzeda.com

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 796862832.

Galeria

Zdjęcia
bottom of page