top of page

MIESZKANIE  
W TARNOWIE
 

Przetarg

Biuro Syndyka

ul. Bracka 6/12,

31-005 Kraków

Syndyk w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 698/21/S Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości Lesława Serwina spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 45 o powierzchni 60,55m2 położonego w Tarnowie przy ul. Odległej 14, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1T/00120284/7 – przy czym cena wywoławcza wynosi 268.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Pisemne oferty odpowiadające regulaminowi przetargu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2022 r. godz. 16:00 (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Bracka 6/12, 31-005 Kraków a wpłata wadium, które wynosi 26.800,00 zł (słownie dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych) musi nastąpić także do dnia 21 października 2022 r.  – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz w tym pliku PDF.

Zapytania co do oferty prosimy kierować mailowo na adres krakow@syndyksprzeda.com, umówić się na oględziny można też telefonicznie - numer 134364391 w godzinach 9-15.

 

Informacje o nieruchomości

Przedmiotem oferty jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Tarnowie przy ul. Odległej 14/45.

Lokal ma powierzchnię użytkową 60,55 m2 i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, posiada także balkon. Usytuowany jest na IV (ostatnim) piętrze budynku wielorodzinnego przy ulicy Odległej 14 w Tarnowie.

Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w 1981 r., 5 – kondygnacyjny (parter + 4 piętra), podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii „wielkiej płyty”. Elewacja od strony północnej została w 2016 r. ocieplona styropianem i otynkowana, natomiast od strony południowej elewacja bez ocieplenia. Boczne ściany budynku bez okien są ocieplone i pokryte blachą trapezową. Budynek wyposażony jest w wewnętrzne instalacje: wod.-kan., elektryczną i gazową. W budynku nie ma windy. Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa - z sieci miejskiej. W pobliżu budynku znajdują się liczne punkty handlowo – usługowe, przedszkole, żłobek. Przed budynkiem znajduje się parking. W odległości ok. 1,5 km zlokalizowane jest Centrum Handlowe Gemini Park. W odległości ok. 300 m w kierunku wschodnim przebiega droga krajowa nr 73 łącząca centrum miasta z autostradą A4. Odległość od węzła autostrady A-4 wynosi ok. 4 km.

Lokal ma założoną księgę wieczystą numer TR1T/00120284/7. Z działu II wynika, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej małżonkom Lesławowi Serwinowi i Marii Serwin. W związku jednak z ogłoszeniem upadłości Lesława Serwina, lokal ten na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe wszedł w całości do masy upadłości Lesława Serwina i zostanie zbyty w jego postępowaniu upadłościowym, które toczy się pod sygnaturą VIII GUp 698/21/S przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia.

Lokal jest obciążony hipotekami, które jednak na skutek zbycia w postępowaniu upadłościowym zostaną w całości wykreślone na podstawie art. 313 ustawy prawo upadłościowe.

Przetarg – załączniki

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka, ul. Bracka 6/12, 31-005 Kraków, jak również na skrzynkę poczty elektronicznej:
krakow@syndyksprzeda.com

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 134364391.

Galeria

Zdjęcia
bottom of page