top of page

UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI  
W SZCZYGLICACH
 

Przetarg

Biuro Syndyka

ul. Bracka 6/12,

31-005 Kraków

Syndyk ustanowiony w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod sygn. akt VIII GUp 759/20/S ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości Joanny Wojtczak udziału wynoszącego 1/2 prawa własności nieruchomości położonej w Szczyglicach (gmina Zabierzów) przy ul. Krakowskiej 70, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 280 o powierzchni 0,11 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 107,98 m2 oraz budynkiem gospodarczym (garażem) o powierzchni użytkowej 82,22 m2, objętej księgą wieczystą KR2K/00023533/9.

Cena wywoławcza za oferowany do sprzedaży udział wynosi 157.500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych).

Pisemne oferty odpowiadające regulaminowi przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2022 r. godz. 16:00 (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka, ul. Bracka 6/12, 31-005 Kraków, a wpłata wadium, które wynosi 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) musi nastąpić w tym samym terminie – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu.

Złożenie oferty osobiście w biurze będzie możliwe po uprzednim umówieniu się przez wskazany poniżej numer telefonu.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz w pliku PDF.

Oględziny są możliwe w każdym czasie bez wcześniejszego uzgodnienia – budynki pozostają otwarte.

Dodatkowe informacje można pozyskać poprzez kontakt mailowy na adres j.wojakowicz@syndyksprzeda.com lub kontakt telefoniczny na numer 792191748 w dni powszednie w godzinach 10-17.

Informacje o nieruchomości

 

Przedmiotem przetargu jest udział wynoszący 1/2 prawa własności nieruchomości położonej w Szczyglicach (gmina Zabierzów) przy ul. Krakowskiej 70, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 280 o powierzchni 0,11 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 107,98 m2 oraz budynkiem gospodarczym (garażem) o powierzchni użytkowej 82,22 m2, objętej księgą wieczystą KR2K/00023533/9.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Szczyglice w sąsiedztwie autostrady A4 oraz lotniska Kraków-Balice. Dystans od centrum Zabierzowa wynosi około 4 km, a od ścisłego centrum Krakowa około 11 km. Dojazd do działki zapewniony jest utwardzoną drogą gruntową, dochodzącą do ulicy Krakowskiej. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony oraz uzbrojony w sieci energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

Działka zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 107,98 m2, podpiwniczonym i z poddaszem nieużytkowym (na którym jednak jest jeden pokój). Wejście do niego znajduje się od tyłu (patrząc z perspektywy ulicy Krakowskiej). Został wzniesiony w latach 90-tych XX wieku. Ściany są murowane z pustaków i cegły, dach ma konstrukcję drewnianą i jest kryty dachówką. Na parterze znajdują się dwa przedpokoje, cztery pokoje, kuchnia, łazienka i pomieszczenie gospodarcze. Budynek został zakwalifikowany do generalnego remontu ze względu na zły stan techniczny. Instalacje są zniszczone, podłoga miejscami się zapada.

Za domem znajduje się budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 82,22 m2 z dwoma garażami z bramami uchylnymi i pomieszczeniem gospodarczym. Konstrukcja murowana z pustaków, dach pokryty onduliną i miejscami zawalony. Budynek został zakwalifikowany do generalnego remontu ze względu na zły stan techniczny.

Budynki pozostają nieużywane od wielu lat.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów) przedmiotowa nieruchomość położona jest obszarze oznaczonym 13.U, czyli terenach zabudowy usługowej.

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Pawła Płonki z dnia 19.05.2021 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 7.06.2021 r.]

Przetarg – załączniki

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka, ul. Bracka 6/12, 31-005 Kraków, jak również na skrzynkę poczty elektronicznej:

j.wojakowicz@syndyksprzeda.com

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 792191748.

Galeria

Zdjęcia
bottom of page