top of page

SANATORIUM UZDROWISKOWE - GLINIK

Działające sanatorium w malowniczej Wysowej-Zdroju

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

tel. 796862832

Syndyk spółki Sanatorium Uzdrowiskowe „Glinik”  sp. z o.o. w Wysowej-Zdroju w upadłości likwidacyjnej

ogłasza V przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w rozumieniu art. 55(1) i art. 55(2) k.c. obejmującej położone w Wysowej-Zdroju nieruchomości zabudowane i niezabudowane oraz środki trwałe spółki szczegółowo opisane w regulaminie przetargu.


Cena wywoławcza w V przetargu wynosi 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).


Oferty odpowiadające warunkom przetargu należy składać na piśmie w terminie do 5 marca 2018 r. (w przypadku wysłania pocztą decyduje data doręczenia) w Biurze Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz, a wpłata wadium, które wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) musi nastąpić także do dnia 5 marca 2018 r. (data uznania rachunku masy upadłości). 


Przetarg zostanie rozstrzygnięty w dniu 7 marca 2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 107 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Smolika 1.


Szczegółowe warunki V przetargu zatwierdzone postanowieniem Sędziego Komisarza (PDF) z dnia 05.01.2018 r. są dostępne w sekretariacie Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Wydział V Gospodarczy ul. Smolika 1, 33-300 Nowy Sącz (sygn. akt V GUp 3/15), w biurze Syndyka (ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz) oraz poniżej w pliku PDF

Informacje o kompleksie sanatoryjnym

Przedmiotem sprzedaży jest zorganizowana część przedsiębiorstwa spółki Sanatorium Uzdrowiskowe GLINIK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysowej Zdroju 101, obejmująca położoną w miejscowości Wysowa-Zdrój (powiat gorlicki, województwo małopolskie) nieruchomość gruntową o powierzchni 1,71 ha zabudowaną budynkiem sanatorium o powierzchni użytkowej 4370 m2 (nieruchomość jest objęta księgą wieczystą NS1G/00011914) wraz z wyposażeniem.

 

Opisany wyżej kompleks sanatoryjny wraz z zapleczem zlokalizowany jest przy zmodernizowanej drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem, w odległości ok. 600 m od centrum wsi Wysowa Zdrój, w terenie o zabudowie mieszkalnej i pensjonatowej. W planie zagospodarowanie przestrzennego gminy Uście Gorlickie, działka o nr ewid. 291/2 zlokalizowana jest w terenie usług uzdrowiskowych, w strefie ochrony uzdrowiskowej A.

Nieruchomość stanowi zwarty kompleks funkcjonalny, podporządkowany działalności leczniczej i rekreacyjnej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo.

 

 

Stan prawny

 

Wobec upadłości spółki będącej właścicielem przedsiębiorstwa sprzedaż przedsiębiorstwa nastąpi w trybie ustawy prawo upadłościowe, ze skutkami sprzedaży egzekucyjnej, co oznacza, że kupujący nabywa zbywaną nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego, a podstawą wykreślenia hipotek jest umowa sprzedaży nieruchomości (art. 313 ustawy prawo upadłościowe).

 

Kontakt

  

W kwestiach szczegółowych, w tym co do ewentualnych oględzin obiektu proszę się kontaktować z p. Marcinem Piekarzem z Biura Syndyka w Nowym Sączu, ul. Sienkiewicza 25/2.

P7100750
P7090698
glinik_front- budynek
DSC_0348
4
PICT0497
PICT0255
hol2
hol
budynek_tył
20160415_120837-1
geoportal Sanatorium
google earth Sanatorium
Google maps Sanatorium
Zdjęcia
bottom of page