top of page

PRZESTRONNY DOM NA DUŻEJ DZIAŁCE  - RÓWNE

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3,

38-400 Krosno

kancelaria@helinski.net

tel 134364391

Syndyk

JERZEGO DURAL w upadłości likwidacyjnej

 

ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości upadłego położonej w Równem gm. Dukla powiat krośnieński, objętej księgą wieczystą KS1K/00065566/1, stanowiącej działkę nr 492 o pow. 2900 m2 zabudowaną domem jednorodzinnym parterowym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 240 m2, szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego Władysława Wais z dnia 12.03.2016 r. zaktualizowanym na dzień 12.04.2016 r.

Cena wywoławcza w II przetargu wynosi 296.000 zł (słownie dwieście dziewięćdziesiąt sześć  tysięcy złotych), co odpowiada 2/3 wartości oszacowania, przy czym sprzedaż nie podlega VAT. Przetarg ma charakter pisemny – ofertowy i odbywa się na zasadach określonych w art. 70(1) – art. 70(5) kodeksu cywilnego.

Zainteresowani winni złożyć oferty na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2016 r. godz. 15:00 w Biurze Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno podając sygnaturę akt V GUp 12/16.

Oferty winny spełniać warunki formalne opisane w regulaminie przetargu, który jest  dostępny w Biurze Syndyka (adres j/w) oraz w załączonym pliku PDF

WZÓR OFERTY

Informacja o działce:
 

Nieruchomość gruntowa położona w Równem, gmina Dukla oznaczona działką 492 o pow. 0, 2900ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym. Działka ma regularny kształt, leży na terenie równinnym o dobrych warunkach geotechnicznych.  Obsadzona tujami, świerkami, drzewkami ozdobnymi. Teren działki jest porośnięty trawą. Brak jest ogrodzenia. Oszacowana wartość rynkowa 443 000,00 zł.

 
Informacja o budynku:
 

Jednorodzinny budynek mieszkalny, wybudowany po roku 2000. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej 195,45 m2, powierzchnia użytkowa części gospodarczej 48,68 m2 .Ma prostą formę architektoniczną, którą urozmaicają balkon, taras oraz dobudowany garaż. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z użytkowym poddaszem. Na parterze budynku mieszczą się; trzy pokoje, kuchnia, spiżarka, łazienka, przedpokój, kotłownia z pralnią oraz garaż. Na poddaszu zlokalizowane są trzy pokoje, garderoba, korytarz, niewykończona łazienka i pomieszczenie gospodarcze nad kotłownią;

 

Instalacje:
 

Nieruchomość jest uzbrojona w prąd, kanalizację sanitarną i wodociąg. Brak jest gazu. Na terenie działki wykonana jest też studnia, z której obecnie woda doprowadzona jest do budynku;

 

Księga wieczysta:
 

Nr KS1K/00065566/1

Jako właściciele wpisani są: Jerzy Dural, Marta Dural

Dział I – wolny od wpisów

Dział III – ostrzeżenie o ogłoszeniu upadłości; wzmianki o wszczęciu egzekucji z nieruchomości dłużnika

UWAGA: sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 p.u.) i powoduje wykreślenie hipotek, a nabywca kupuje nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

Dział IV- hipoteka umowna kaucyjna

 
Przeznaczenie wg MPZP:
 

Przedmiotowa działka leży w niżej oznaczonych obszarach:

- w ok. 90% o symbolu RM1- zabudowa zagrodowa;

- w ok. 5 % KDG – droga główna krajowa,

- w ok. 5 % KDW 1 /2 – teren dróg wewnętrznych i ciągu pieszo jezdnego.

Z uwagi na powierzchnię niższą niż 0,30 ha nieruchomość nie podlega ograniczeniom sprzedaży wynikającym ze znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno, jak również na skrzynkę poczty elektronicznej kancelaria@helinski.net

W przypadku pytań lub chęci dokonania oględzin prosimy o kontakt z nr telefonu 134364391.

Zdjęcia
bottom of page