top of page

DZIAŁKA Z KORZYSTNĄ LOKALIZACJĄ - ŁABOWA

Położona przy drodze krajowej łączącej Nowy Sącz i Krynicę

Przedsiębiorstwo Usługowe EKOMEKS Stanisław Klimek w upadłości likwidacyjnej Szczawnik 17A, 33-370 Muszyna

NIP 734-000-54-31, REGON 490007241

Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

Jako Syndyk (ogłoszenie MSiG nr 94/2013 z 16.05.2013r. poz. 6691), Stanisława Klimka prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe EKOMEKS Stanisław Klimek z siedzibą w Muszynie Szczawnik 17a, w związku z ogłoszeniem upadłości w/w obejmującego likwidację majątku ogłaszam aukcję na sprzedaż połozonej w Łabowej gm. Łabowa  nieruchomości objęta księgą wieczystą NS1S/00122737/9. 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Łabowa, gmina Łabowa, powiat Nowy Sącz.
Przylega do drogi łączącej Nowy Sącz z Krynicą. Nieruchomość składa się z działek nr 436/3 i 436/4 o łącznej powierzchni 4400 m2, przy czym działka nr 436/4 jest zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki.

Warunki aukcji znajdują się w tym pliku PDF.

 

 

Informacja o działkach:
 
 • nr 436/3 i 436/4 – nieruchomości położone w Łabowej, gmina Łabowa, przy drodze krajowej relacji Nowy Sącz – Krynica-Zdrój - Muszynka

 • o powierzchni łącznej 4400 m2

 • działki zlokalizowane w terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego

 • działki lekko nachylone w kierunku południowym, w sąsiedztwie domów jednorodzinnych i terenów niezabudowanych,

 • dostępność komunikacyjna bardzo dobra, bezpośrednio z drogi gminnej utwardzonej oraz bezpośrednio z drogi krajowej

 • działki w kształcie i wielkości bardzo korzystnym dla pełnionych funkcji

 • działki porośnięte trawą z uwzględnieniem budynku przeznaczonego do rozbiórki na działce 436/4

 

Infrastruktura techniczna:
 
 • droga utwardzona,

 • sieć energetyczna,

 • sieć wodociągowa,

 • sieć gazowa,

 • sieć kanalizacyjna.

 

Stan prawny nieruchomości
 

Właścicielem nieruchomości  jest Stanisław Klimek s. Jana i Anieli.

Co do Stanisława Klimka s. Jana i Anieli Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział V – Sąd Gospodarczy postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2013 roku Sygn. akt V GUp 5/13 (MSiG 94/2013 poz. 6691) ogłosił upadłość dłużnika obejmującą likwidację jego majątku.

Nieruchomości są obciążone hipotekami (są również ujawnione w KW ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji), jednak zbycie przez syndyka nieruchomości w toku postępowania upadłościowego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i powoduje wykreślenie hipotek (art. 313  ustawy prawo upadłościowe i naprawcze). Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości przez syndyka. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania upadłego, w tym również podatkowe, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

 

Przeznaczenie według MPZP:
 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  w Gminie Łabowa zatwierdzonych Uchwałą Rady Gminy Łabowa  Nr XXXIX/254/09 z dnia 18 sierpnia 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 635 poz. 4809 z dn. 13.10.2009 r.) przedmiotowa działka położona jest na terenach oznaczonych symbolem:

U/Kp – tereny usług oraz technicznej obsługi pojazdów.

 
Ponadto:
 
 • W budynku na działce 436/4 zamieszkują lokatorzy bez ważnej umowy najmu ani innego tytułu do zajmowania lokalu, spełniający warunki do przyznania im lokalu socjalnego przez Gminę Łabowa.

 • Działki będące przedmiotem oferty podlegały wycenie przez biegłego sądowego Aleksandra Woźniczkę – wyceny z dnia 9 stycznia 2015 roku. Łączna wartość nieruchomości z operatów to: 288.059,00 zł netto. 

 • Umowa sprzedaży zostanie zawarta pod warunkiem, że Gmina Łabowa nie skorzysta z prawa pierwokupu do działki 436/3

 

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka ul.Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz jak również na skrzynkę poczty elektronicznej biuro@ekomeks.com.pl

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr telefonu 796862832. 

Zarys działki - z serwisu Google Maps

Zarys działki - z serwisu Geoportal

Zdjęcia
bottom of page