top of page

MIESZKANIE – CZYŻYNY 
W KRAKOWIE
 

Przetarg

Biuro Syndyka

ul. Bracka 6/12,

31-005 Kraków

Syndyk ustanowiony w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Jankowa – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod sygnaturą VIII GUp 889/20, wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności oferowanych do nabycia łącznie nieruchomości:

  1. lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 69,37 m2, umiejscowionego w budynku nr 1E na Osiedlu 2 Pułku Lotniczego w Krakowie, objętego księgą wieczystą nr KR1P/00509769/1 wraz z związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KR1P/00239106/2, stanowiącej działki ewidencyjne nr 157/326 i 157/326, obręb 7 Nowa Huta o powierzchni 0,3043 ha, razem z:

  2. udziałem 1312/38609 w prawie własności lokalu niemieszkalnego nr G2 objętego księga wieczystą KR1P/00497548/8, będącego podziemnym garażem wielostanowiskowym, mieszczącym się w budynku nr 1E na Osiedlu 2 Pułku Lotniczego, z którym to udziałem związane jest prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 40.

Cena wywoławcza wynosi 690.000,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Pisemne oferty odpowiadające regulaminowi przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2022 r. godz. 16:00 (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka, ul. Bracka 6/12, 31-005 Kraków, a wpłata wadium, które wynosi 69.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) musi nastąpić także do dnia 3 czerwca 2022 r. – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu. Złożenie oferty osobiście w biurze będzie możliwe po uprzednim umówieniu się przez wskazany poniżej numer telefonu.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz w tym pliku PDF. Termin oględzin zostanie ustalony w razie potrzeby i zainteresowania potencjalnych oferentów.

W sprawie oględzin lub zapoznania się z operatem szacunkowym, prosimy o kontakt mailowy na adres j.wojakowicz@syndyksprzeda.com lub kontakt telefoniczny 792191748 w dni powszednie w godzinach 10-17.

 

Informacje o nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 69,37 m2, umiejscowionego w budynku nr 1E na Osiedlu 2 Pułku Lotniczego w Krakowie, objętego księgą wieczystą nr KR1P/00509769/1. Z własnością lokalu związany jest wynoszący 6937/758654 udział w prawie własności części wspólnych budynku oraz działek nr 157/326 i 157/328 obręb 7 Nowa Huta o łącznej powierzchni 0,3043 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P/00239106/2. Przedmiotem przetargu jest również wynoszący 1312/38609 udział w prawie własności lokalu niemieszkalnego nr G2, stanowiącego podziemny garaż wielostanowiskowy, objętego księgą wieczystą nr KR1P/00497548/8 z którym to udziałem związane jest prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 40. Wymienione nieruchomości stanowią własność upadłego Grzegorza Jankowa.

Budynek, w którym znajduje się mieszkanie będące przedmiotem przetargu, położony jest w północno-wschodniej części Krakowa na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny. Dystans od ścisłego centrum miasta wynosi około 6 km. W sąsiedztwie położone są inne wysokie budynki wielorodzinne, jak również Centrum Handlowe Czyżyny i wiele innych obiektów usługowych.

Budynek nr 1E na Osiedlu 2 Pułku Lotniczego do użytku został oddany w 2013 roku. Obejmuje dziewięć kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Budynek wyposażono w windę oraz instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej, domofonową, telefoniczną, telewizyjną kablową i internetową. Centralne ogrzewanie oraz ciepła woda użytkowa pochodzą z sieci miejskiej.

Sam będący przedmiotem przetargu lokal nr 4 położony jest na pierwszym piętrze. W mieszkaniu znajdują się następujące pomieszczenia: przedpokój, łazienka, WC, pokój dzienny z aneksem kuchennym i dwa pokoje. Lokal wyposażony jest w balkon. Wykończono go w wysokim standardzie.

Aktualnie w mieszkaniu zamieszkuje upadły wraz ze swoją rodziną, przy czym lokatorzy powinni opuścić nieruchomość przed zawarciem umowy sprzedaży. W przeciwnym wypadku zwycięzca przetargu może zrezygnować z zakupu i odzyskać wpłacone wadium.

Wobec sprzedaży w trybie upadłościowym nieruchomość zostanie nabyta bez obciążeń hipotecznych. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. 

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Pawła Płonki z dnia 26.04.2021 r.]

 

Przetarg – załączniki

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka, ul. Bracka 6/12, 31-005 Kraków, jak również na skrzynkę poczty elektronicznej:
j.wojakowicz@syndyksprzeda.com

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 792191748.

Galeria

przetargrozstrzygniety.png
Zdjęcia
bottom of page