UDZIAŁY 1/2 W DOMACH

W KORZENNEJ  

Przetarg pisemny

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

Syndyk w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 530/18/S Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości:

 

  • a) Wynoszącego 1/2 część udziału upadłego Janusza Stawiarskiego w prawie własności nieruchomości położonej w Korzennej pow. nowosądecki (poz. 1 spisu inwentarza), objętej księgą wieczystą numer NS1S/00123609/0, obejmującej działkę ewidencyjną nr 476/2 o powierzchni 1800 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o p.u. 210,26 m2, któremu nadano numer 447 – przy czym cena wywoławcza za oferowany do sprzedaży udział wynosi wynosi 88.000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto [PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY].

  • b) Wynoszącego 1/2 część udziału upadłego Janusza Stawiarskiego w prawie własności nieruchomości położonej w Korzennej pow. nowosądecki (poz. 2 spisu inwentarza), objętej księgą wieczystą numer NS1S/00086625/6, obejmującej działkę ewidencyjną nr 431 o łącznej powierzchni 900 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o p.u. 212,30 m2, któremu nadano numer 268 – przy czym cena wywoławcza za oferowany do sprzedaży udział wynosi 109.000 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych) netto.

 

Oferty mogą dotyczyć nabycia obu udziałów albo jednego z nich. Pisemne oferty odpowiadające regulaminowi przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2022 r. (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka, ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz, a wpłata wadium, które wynosi 10% ceny wywoławczej tego prawa majątkowego, którego dotyczy oferta musi nastąpić także do dnia 3 czerwca 2022 r. – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu.

 

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz w tym pliku PDF.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka (adres jw.) bądź poprzez kontakt mailowy na adres nowysacz@syndyksprzeda.com lub kontakt telefoniczny 796862832 w dniach powszednich w godzinach 8-16.

 

Informacje o nieruchomości
 
– dot. podpunktu a)

Przedmiotem przetargu jest wynoszący 1/2 udział w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 476/2 w obrębie ewidencyjnym nr 4 Korzenna o powierzchni 1800 m2, położonej w Korzennej 447, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00123609/0. Współrzędne geograficzne dla nieruchomości to 49.672759 N, 20.871984 E.

 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Korzenna w gminie Korzenna w powiecie nowosądeckim, oznaczona numerem porządkowym 447. Wieś ma charakter rolniczy, zaś w okolicy przedmiotowej nieruchomości przeważa rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dystans od centrum miejscowości (Urząd Gminy Korzenna) wynosi około 2,5 km. Odległość od centrum Nowego Sącza to około 18 km. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – drogi gminnej o asfaltowej nawierzchni.

 

Działka zabudowana jest jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, murowanym i wolnostojącym. Składa się z trzech kondygnacji – sutereny, parteru oraz poddasza użytkowego, z garażem w bryle budynku. Dom wzniesiony w latach 2004-2011, jednak częściowo w stanie surowym. Powierzchnia użytkowa (mieszkalna) wynosi 210,26 m2, powierzchnia całkowita 271,69 m2, zaś powierzchnia zabudowy 135,47 m2. W części sutereny znajdują się następujące pomieszczenia, które są wykończone: przedpokój, kotłownia, łazienka, kuchnia i pokój; na parterze są: główne wejście do budynku, wiatrołap, klatka schodowa, dwa pokoje, pokój dzienny, kuchnia, łazienka oraz garaż; zaś na piętrze są: przedpokój, łazienka i dwa pokoje.

 

Przedmiotowa nieruchomość uzbrojona jest w sieci: elektryczną (z sąsiedniej działki), wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania (piec na opał stały, kaloryfery płytowe obecne w pomieszczeniach sutereny i niektórych na parterze).

 

Nieruchomość pozostaje zamieszkana w części, która jest wykończona.

 

Wobec sprzedaży w trybie upadłościowym nieruchomość zostanie nabyta bez obciążeń hipotecznych. Zgodnie z treścią księgi wieczystej przedmiotowa nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym w postaci dożywocia w rozumieniu art. 908 Kodeksu cywilnego, przysługującego Julii i Władysławowi Baranom. Jednakże powyższe uprawnienie wygasło wskutek śmierci uprawnionych.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXIX/173/2005 Rady Gminy Korzenna z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „nr 1-Korzenna”) przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym 39.MNR, czyli terenach zabudowy mieszkalno-zagrodowej.

 

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Doroty Konar z dnia 16.04.2019 r.]

– dot. podpunktu b)

Przedmiotem przetargu jest wynoszący 1/2 udział w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 431 w obrębie ewidencyjnym nr 4 Korzenna o powierzchni 900 m2, położonej w Korzennej 268, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00086625/6. Współrzędne geograficzne dla nieruchomości to 49.678930 N, 20.851232 E.

 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Korzenna w gminie Korzenna w powiecie nowosądeckim, oznaczona numerem porządkowym 268. Wieś ma charakter rolniczy, zaś w okolicy przedmiotowej nieruchomości przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dystans od centrum miejscowości (Urząd Gminy Korzenna) wynosi około 1,5 km. Odległość od centrum Nowego Sącza to około 16 km. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – drogi gminnej częściowo utwardzonej tłuczniem (odcinek o długości około 550 m).

 

Działka zabudowana jest jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, murowanym budynkiem gospodarczym, budynkiem garażowym oraz drewnianą altaną. Dom jest murowany, wolnostojący, piętrowy, częściowo podpiwniczony (z garażem w kondygnacji piwnicznej). Wzniesiony w latach 60-70-tych XX wieku oraz nadbudowany w latach 2000-2003. Powierzchnia użytkowa wynosi 155,40 m2 (74,50 m2 dla parteru i 80,90 m2 dla piętra), powierzchnia całkowita 212,30 m2, zaś powierzchnia zabudowy 104,40 m2. Parter i piętro stanowią niezależne od siebie kondygnacje mieszkalne z osobnymi wejściami. W części parterowej znajdują się następujące pomieszczenia: wiatrołap, łazienka, kuchnia i trzy pokoje; zaś na piętrze są: pokój dzienny, łazienka, kuchnia i dwa pokoje. Stan wykończenia pomieszczeń na parterze oceniony jako średni, a na piętrze jako bardzo dobry.

 

Przedmiotowa nieruchomość uzbrojona jest w sieci: elektryczną, wodociągową, gazową, centralnego ogrzewania (piec na opał stały dla parteru oraz piec gazowy dla piętra). Jest też wyposażona w szczelny zbiornik na nieczystości okresowo wybieralny (szambo).

 

Na działce znajduje się również wolnostojący budynek garażowy o powierzchni zabudowy 56,00 m2, trwałej konstrukcji, z dachem pokrytym blachą trapezową. Jego stan określono jako dobry.

 

Na działce posadowiono także wolnostojący budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 45,00 m2, trwałej konstrukcji, z dachem pokrytym dachówką. Jego stan oceniono jako słaby i wymagający remontu.

 

Nieruchomość pozostaje zamieszkana.

 

Wobec sprzedaży w trybie upadłościowym nieruchomość zostanie nabyta bez obciążeń hipotecznych. Zgodnie z treścią księgi wieczystej przedmiotowa nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym w postaci dożywotniej służebności osobistej polegającej na prawie mieszkania w pokoju od strony wschodniej oraz wspólnego używania kuchni i wszelkich przynależności, przysługującej Marii i Władysławowi Stawiarskim. Zgodnie z art. 313 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe powyższe uprawnienie wygasa z chwilą zawarcia umowy sprzedaży.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXIX/173/2005 Rady Gminy Korzenna z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „nr 1-Korzenna”) przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym 29.MNR, czyli terenach zabudowy mieszkalno-zagrodowej.

 

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Doroty Konar z dnia 17.04.2019 r. wraz z aneksem z dnia 23.03.2020 r.]

 

Przetarg – załączniki

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka ul.Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz jak również na skrzynkę poczty elektronicznej: nowysacz@syndyksprzeda.com

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 796862832 w dni powszednie w godzinach 8-16.

Galeria

 
Korzenna 447
Korzenna 447

press to zoom
Korzenna 447
Korzenna 447

press to zoom
Korzenna 268 – Geoportal
Korzenna 268 – Geoportal

press to zoom
Korzenna 447
Korzenna 447

press to zoom
1/9