top of page

UDZIAŁY 1/2 W DOMACH

W KORZENNEJ  

Przetarg pisemny

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

NA SPRZEDAŻ 

 

UDZIAŁ 1/2 W ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI 

W KORZENNEJ K. NOWEGO SĄCZA

 

Syndyk w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 530/18/S Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości:

1. wynoszącego ½ część udziału upadłego Janusza Stawiarskiego w prawie własności nieruchomości położonej w Korzennej pow. nowosądecki (poz. 2 spisu inwentarza), objętej księgą wieczystą numer NS1S/00086625/6, obejmującej działkę ewidencyjną nr 431 o łącznej powierzchni 900 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o p.u. 212,30 m2, któremu nadano numer 268 – przy czym cena wywoławcza za oferowany do sprzedaży udział wynosi 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Pisemne oferty odpowiadające regulaminowi przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2023 r. godz. 15:00 (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz a wpłata wadium, które wynosi 6.000 zł musi nastąpić także do dnia 26 czerwca 2023 r. – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz w tym pliku PDF.

 

Informacje o nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest wynoszący 1/2 udział w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 431 w obrębie ewidencyjnym nr 4 Korzenna o powierzchni 900 m2, położonej w Korzennej 268, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00086625/6. Współrzędne geograficzne dla nieruchomości to 49.678930 N, 20.851232 E.

 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Korzenna w gminie Korzenna w powiecie nowosądeckim, oznaczona numerem porządkowym 268. Wieś ma charakter rolniczy, zaś w okolicy przedmiotowej nieruchomości przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dystans od centrum miejscowości (Urząd Gminy Korzenna) wynosi około 1,5 km. Odległość od centrum Nowego Sącza to około 16 km. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – drogi gminnej częściowo utwardzonej tłuczniem (odcinek o długości około 550 m).

 

Działka zabudowana jest jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, murowanym budynkiem gospodarczym, budynkiem garażowym oraz drewnianą altaną. Dom jest murowany, wolnostojący, piętrowy, częściowo podpiwniczony (z garażem w kondygnacji piwnicznej). Wzniesiony w latach 60-70-tych XX wieku oraz nadbudowany w latach 2000-2003. Powierzchnia użytkowa wynosi 155,40 m2 (74,50 m2 dla parteru i 80,90 m2 dla piętra), powierzchnia całkowita 212,30 m2, zaś powierzchnia zabudowy 104,40 m2. Parter i piętro stanowią niezależne od siebie kondygnacje mieszkalne z osobnymi wejściami. W części parterowej znajdują się następujące pomieszczenia: wiatrołap, łazienka, kuchnia i trzy pokoje; zaś na piętrze są: pokój dzienny, łazienka, kuchnia i dwa pokoje. Stan wykończenia pomieszczeń na parterze oceniony jako średni, a na piętrze jako bardzo dobry.

 

Przedmiotowa nieruchomość uzbrojona jest w sieci: elektryczną, wodociągową, gazową, centralnego ogrzewania (piec na opał stały dla parteru oraz piec gazowy dla piętra). Jest też wyposażona w szczelny zbiornik na nieczystości okresowo wybieralny (szambo).

 

Na działce znajduje się również wolnostojący budynek garażowy o powierzchni zabudowy 56,00 m2, trwałej konstrukcji, z dachem pokrytym blachą trapezową. Jego stan określono jako dobry.

 

Na działce posadowiono także wolnostojący budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 45,00 m2, trwałej konstrukcji, z dachem pokrytym dachówką. Jego stan oceniono jako słaby i wymagający remontu.

 

Nieruchomość pozostaje zamieszkana.

 

Wobec sprzedaży w trybie upadłościowym nieruchomość zostanie nabyta bez obciążeń hipotecznych. Zgodnie z treścią księgi wieczystej przedmiotowa nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym w postaci dożywotniej służebności osobistej polegającej na prawie mieszkania w pokoju od strony wschodniej oraz wspólnego używania kuchni i wszelkich przynależności, przysługującej Marii i Władysławowi Stawiarskim. Zgodnie z art. 313 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe powyższe uprawnienie wygasa z chwilą zawarcia umowy sprzedaży.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXIX/173/2005 Rady Gminy Korzenna z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „nr 1-Korzenna”) przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym 29.MNR, czyli terenach zabudowy mieszkalno-zagrodowej.

 

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Doroty Konar z dnia 17.04.2019 r. wraz z aneksem z dnia 23.03.2020 r.]

 

Przetarg – załączniki

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka ul.Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz jak również na skrzynkę poczty elektronicznej: nowysacz@syndyksprzeda.com

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 796862832 w dni powszednie w godzinach 8-16.

Galeria

Zdjęcia
bottom of page