top of page

JAWISZOWICE – DOM 
W WYSOKIM STANDARDZIE

Przetarg

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Syndyk w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 835/20/S Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości, a to:

1)     prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków położonej w Chrzanowie przy ul. Hydro 3 nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem o funkcji produkcyjno-magazynowym z zapleczem biurowo-socjalnym objętej księgami wieczystymi KR1C/00065196/5 i KR1C/00080929/4 – z ceną wywoławczą 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych)

2)     prawa własności położonej w Jawiszowicach gm. Brzeszcze powiat oświęcimski przy ul. Bielańskiej 27 nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, objętej księgą wieczystą KR1E/00005462/5 – z ceną wywoławczą 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych)

Pisemne oferty zakupu wszystkich lub niektórych z w/w nieruchomości odpowiadające regulaminowi przetargu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2023 r. godz. 15:00 (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz a wpłata wadium, które wynosi 10% (słownie dziesięć procent) ceny wywoławczej tej nieruchomości, której dotyczy oferta  musi nastąpić także do dnia 26 czerwca 2023 r.  – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu.

 

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz w tym pliku PDF.

Zbycie nastąpi w postępowaniu upadłościowym – kupujący nie odpowiada za zobowiązania dotychczasowego właściciela, wszystkie hipoteki i wpisy ostrzeżeń w księdze wieczystej zostaną wykreślone, a stosowne wnioski zostaną złożone w akcie notarialnym obejmującym umowę sprzedaży.

Informacje w sprawie przetargu a także ewentualnych oględzin uzyskać można telefonicznie pod numerem 796862832 (godz. 9-17) albo mailowo pisząc na adres nowysacz@syndyksprzeda.com

 

Informacje o nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2467/44 obręb Jawiszowice, o powierzchni 0,2607 ha, położonej przy ul. Bielańskiej 27, 32-626 Jawiszowice, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1E/00005462/5.

Oferowana nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym, 2- kondygnacyjnym o pow. użytkowej 293,09 m2. Składa się z 12 pomieszczeń usytuowanych na parterze (sień, hall, klatka schodowa, kuchnia z jadalnią, łazienka, salon, pokój, korytarz, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia i 2 garaże) oraz 11 pomieszczeń usytuowanych na poddaszu (klatka schodowa, przedpokój, 5 pokoi, 3 łazienki, korytarz).

Budynek wyposażony jest w instalacje sieciowe tj. wodociągową, elektryczną i gazową oraz instalację kanalizacyjną (przydomowa oczyszczalnia ścieków),ogrzewanie centralne – piec gazowy dwufunkcyjny, z rozprowadzeniem do grzejników/ogrzewania podłogowego, oraz kominek. Ponadto posiada instalację alarmową i klimatyzację miejscową. Ściany fundamentowe budynku wykonane z betonu, ocieplone styropianem, ściany zewnętrzne: murowane z cegły kratówki na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplone styropianem i wykończone tynkiem cienkowarstwowym, ściany wewnętrzne konstrukcyjne: murowane z cegły kratówki na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach kryty dachówką ceramiczną. Elewacja ocieplona i otynkowana. Standard wykończenia ponadprzeciętny. Budowę zakończono w 2012 roku.

Działka, na której usadowiony jest budynek, ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, nachylenie terenu jest niewielkie. Działka jest zagospodarowana poprzez: ogrodzenie (od frontu obłożone kamieniem) z automatyczną kutą bramą wjazdową i furtką, utwardzone kostką brukową podejścia i podjazdy do nieruchomości oraz plac parkingowy, nasadzenia zieleni niskiej, średniej i wysokiej.
Dojazd do nieruchomości dogodny, drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej (ul. Bielańska). Nieruchomość usytuowana w atrakcyjnym położeniu przyrodniczym z dogodnym połączeniem komunikacyjnym.

W najbliższym otoczeniu nieruchomości dominują rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz tereny porośnięte lasami.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXI/239/08 rady miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze) przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym MN, czyli obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zawartej lub wolnostojącej (około 95% powierzchni działki) oraz L.1x2, czyli obszarze drogi lokalnej (około 5% - od strony południowej).

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Pawła Garusa z dnia 17.05.2021 r.]

Przetarg – załączniki

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka, ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz, jak również na skrzynkę poczty elektronicznej: nowysacz@syndyksprzeda.com.

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 792191748.

Galeria

Zdjęcia
bottom of page