top of page

PRZESTRONNA HALA PRODUKCYJNA - KROSNO

Hala produkcyjna ze sporym budynkiem magazynowo-socjalnym.

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3,

38-400 Krosno

tel. 13 43 643 91

Zaproszenie do składania ofert

w trybie z wolnej ręki

Syndyk w postępowaniu upadłościowym TIGER-MET Artur Taras i Wspólnicy Sp.J. w Krośnie w upadłości (sygn. akt V GUp 157/16 SR w Rzeszowie) zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości położonej w Krośnie objętej księgą wieczystą KS1K/00096496/5, wraz z udziałami upadłego w nieruchomościach objętych KS1K/00105690/2, KS1K/00105688/5   i KS1K/00101979/4, a w szczególności działki o numerze 67/77 o powierzchni 0,1620 ha zabudowanej budynkiem produkcyjnym o konstrukcji stalowej o pow. użytkowej 1450 m2 i kubaturze 8700 m3 oraz działki o numerze 67/79 o pow. 0,0249 ha zabudowanej budynkiem magazynowo-socjalnym o pow. użytkowej 215 m2 i kubaturze 850 m3. Sprzedaż będzie miała charakter sprzedaży egzekucyjnej: nabywca nabędzie nieruchomość bez obciążeń, a hipoteki będą podlegać wykreśleniu.

Oferty należy składać na piśmie w terminie do dnia 9 listopada 2018 (data wpływu) w Biurze Syndyka (ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno). Sugerowana cena minimalna to 1.700.000 zł (jeden milion 700 tysięcy złotych).

W sprawie umówienia oględzin prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Syndyka (134364391)

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Biurze Syndyka (adres j/w).

Dokumenty
sprzedane.png
20160921_162216
20160921_155016
działki główne
bottom of page