DZIAŁKA

MIECHÓW–CHARSZNICA 

Przetarg pisemny

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

Syndyk ustanowiony w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod sygn. akt VIII GUp 652/20/S ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Charsznicy (powiat miechowski), objętej księgą wieczystą KR1M/00053847/7, obejmującej niezabudowaną działkę nr 581/66 o pow. 0,0378 ha, za którą to nieruchomość cena wywoławcza wynosi 16.000 zł (szesnaście tysięcy złotych).

Pisemne oferty odpowiadające regulaminowi przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2022 r. godz. 15:00 (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka, ul. Sienkiewicza 25/2, 33-000 Nowy Sącz, a wpłata wadium, które wynosi 10% ceny wywoławczej musi nastąpić w tym samym terminie – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz w pliku PDF.

 

Oględziny są możliwe w każdym czasie bez wcześniejszego uzgodnienia – działka jest nieogrodzona.

 

Dodatkowe informacje można pozyskać poprzez kontakt mailowy na adres nowysacz@syndyksprzeda.com lub kontakt telefoniczny na numer 796862832 w dni powszednie w godzinach 8-15.

 

Informacje o nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Charsznicy (powiat miechowski) przy ul. Pomowskiej o powierzchni 0,0378 ha, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 581/66, obręb 7 Miechów-Charsznica, objętej księgą wieczystą nr KR1M/0053847/7.

Nieruchomość położona jest na terenie gminy wiejskiej Charsznica, niedaleko głównej drogi przez nią przebiegającej – ul. Miechowskiej. Dystans do centrum Miechowa wynosi około 6 km. Dojazd do działki zapewniony jest po asfaltowej drodze publicznej, jaką jest ul. Pomowska, a następnie drogą wewnętrzną obejmującą działki ewidencyjne nr 581/15 i 581/72. Kształt nieruchomości prostokątny, teraz płaski o niewielkim nachyleniu. Działka jest nieogrodzona i nieuzbrojona – media są jednak dostępne w promieniu 50 metrów w postaci energii elektrycznej, wody i gazu. W okolicy dominuje zabudowa mieszkaniowa, dostępne są również lokale usługowe.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Charsznica) przedmiotowa nieruchomość położona jest obszarze oznaczonym 7MN39, czyli terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

[informacje na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego Pawła Garusa z dnia 9.07.2021 r.]

Przetarg – załączniki

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka, ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz, jak również na skrzynkę poczty elektronicznej:

nowysacz@syndyksprzeda.com

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr. telefonu 796862832.

Galeria

przetargrozstrzygniety.png
 
1 - Geoportal
1 - Geoportal

press to zoom
2
2

press to zoom
7
7

press to zoom
1 - Geoportal
1 - Geoportal

press to zoom
1/7