top of page

DZIAŁKI W ŻEGLCACH -

GMINA CHORKÓWKA

Dwie niezabudowane działki

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3,

38-400 Krosno

tel. 13 43 643 91

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

ogłasza III przetarg pisemny na sprzedaż w postępowaniu V GUp 226/17 SR w Rzeszowie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki nr 443 położonej w Żeglcach gm. Chorkówka o pow. 0,1200 ha [księga wieczysta KS1K/00045455/4]

 

Pisemne oferty należy składać w Biurze Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno - w terminie do 31 maja 2019 r. godz. 15:00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej ważnej oferty odbędzie się dodatkowa aukcja na warunkach określonych w regulaminie przetargu. Wybór oferty przez syndyka ma charakter warunkowy i wymaga udzielenia przez Sędziego Komisarza zezwolenia na zbycie.

Opis nieruchomości z operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego Alicji Rajchel z 05.01.2018 r. jest dostępny w Biurze Syndyka (adres j/w), natomiast podstawowe informacje o nieruchomościach wraz z regulaminem przetargu i wzorem ofert można też znaleźć poniżej w plikach PDF.

REGULAMIN PRZETARGU

WZÓR OFERTY PDF

WZÓR OFERTY DOCX

Zdjęcia
NA SPRZEDAŻ

NA SPRZEDAŻ

SPRZEDANA

SPRZEDANA

bottom of page