top of page

PAKIET WIERZYTELNOŚCI

DROS SP. Z O.O.

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3,

38-400 Krosno

tel. 13 43 643 91

Syndyk masy upadłości

Dros sp. z o.o. w Dębicy

 

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż pakietu wierzytelności upadłej spółki o wartości nominalnej 1 389 368,85 zł. Wierzytelności mają w znacznej części charakter warunkowy, a częściowo przysługują wobec podmiotów w upadłości. Szczegółowe zestawienie wierzytelności stanowi załącznik do regulaminu przetargu. 

Przetarg ma charakter pisemny – ofertowy i odbywa się na zasadach określonych w art. 70(1) – art. 70(5) kodeksu cywilnego - bez ustalenia ceny minimalnej.

Zainteresowani winni złożyć oferty na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2018 r. godz. 15:00 w Biurze Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno.

Oferty winny spełniać warunki formalne opisane w regulaminie przetargu, który jest dostępny w Biurze Syndyka (adres j/w) oraz poniżej w plikach PDF.

ZESTAWIENIE WIERZYTELNOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU

WZÓR OFERTY

sprzedane.png
Zdjęcia
bottom of page