WIERZYTELNOŚCI

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3,

38-400 Krosno

tel. 13 43 643 91

Syndyk masy upadłości

zaprasza do składania ofert nabycia wierzytelności lub pakietów wierzytelności przysługujących podmiotom upadłym.

  1. Syndyk nie określa ceny minimalnej.

  2. Jeśli w informacji brak zastrzeżenia o tym, że przedmiotem oferty jest pakiet wierzytelności, dopuszczalne jest złożenie ofert na poszczególne wierzytelności.

  3. Jeśli przedmiotem oferty jest pakiet wierzytelności, rozważane będą tylko oferty opiewające na cały pakiet.

  4. W zestawieniach wierzytelności wskazane jest jakimi dokumentami dysponuje syndyk i jaki jest stan postępowań w sprawie ściągnięcia wierzytelności, jeśli były prowadzone. Zapoznanie się z dokumentami wierzytelności jest oczywiście możliwe, ale wymaga kontaktu z właściwym biurem syndyka.

  5. Nabywając wierzytelność nabywca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją nabywanych wierzytelności i nie zgłasza zastrzeżeń do jej treści, ważności i kompletności. Syndyk nie przyjmuje odpowiedzialności za wypłacalność dłużników, zbadanie kwestii związanych z ewentualnym przedawnieniem należy całkowicie do nabywcy.

  6. Syndyk zastrzega, że zbycie wierzytelności lub pakietu wierzytelności wymaga z reguły zezwolenia Sędziego Komisarza. Syndyk wystąpi o udzielenie takiego zezwolenia w razie otrzymania satysfakcjonującej oferty.

  7. Ze składanych ofert powinno jasno wynikać jaki podmiot ma być nabywcą, jaką cenę oferuje i którego postępowania i której wierzytelności dotyczy oferta; powinien być także wskazany kontakt (co najmniej adres email).

Wierzytelności TigerMet

Wierzytelności Danuta Matelowska

Wierzytelności Daniel Błażkowski

Wierzytelności Sanatorium Uzdrowiskowe Glinik