top of page

WIERZYTELNOŚCI

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3,

38-400 Krosno

tel. 13 43 643 91

Zasady ogólne

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert nabycia wierzytelności lub pakietów wierzytelności przysługujących podmiotom upadłym.

  1. Syndyk nie określa ceny minimalnej.

  2. Jeśli w informacji brak zastrzeżenia o tym, że przedmiotem oferty jest pakiet wierzytelności, dopuszczalne jest złożenie ofert na poszczególne wierzytelności.

  3. Jeśli przedmiotem oferty jest pakiet wierzytelności, rozważane będą tylko oferty opiewające na cały pakiet.

  4. W zestawieniach wierzytelności wskazane jest jakimi dokumentami dysponuje syndyk i jaki jest stan postępowań w sprawie ściągnięcia wierzytelności, jeśli były prowadzone. Zapoznanie się z dokumentami wierzytelności jest oczywiście możliwe, ale wymaga kontaktu z właściwym biurem syndyka.

  5. Nabywając wierzytelność nabywca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją nabywanych wierzytelności i nie zgłasza zastrzeżeń do jej treści, ważności i kompletności. Syndyk nie przyjmuje odpowiedzialności za wypłacalność dłużników, zbadanie kwestii związanych z ewentualnym przedawnieniem należy całkowicie do nabywcy.

  6. Syndyk zastrzega, że zbycie wierzytelności lub pakietu wierzytelności wymaga z reguły zezwolenia Sędziego Komisarza. Syndyk wystąpi o udzielenie takiego zezwolenia w razie otrzymania satysfakcjonującej oferty.

  7. Ze składanych ofert powinno jasno wynikać jaki podmiot ma być nabywcą, jaką cenę oferuje i którego postępowania i której wierzytelności dotyczy oferta; powinien być także wskazany kontakt (co najmniej adres email).

Zaproszenie do składania ofert

SYNDYK SPÓŁKI

Q-BAL TECHNOLOGIE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI W KROŚNIE

zaprasza do składania pisemnych ofert nabycia pakietu wierzytelności upadłej spółki o łącznej wartości nominalnej 1 202 711,74 zł.

Zbycie nastąpi za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 61 000 złotych. 

 

Zainteresowani winni złożyć oferty na piśmie w terminie do 08.03.2023 r. godz. 15:00 w Biurze Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno.

Oferty opiewające tylko na niektóre z oferowanych wierzytelności nie będą rozpoznawane. Szczegółowe zestawienie oferowanych do zbycia wierzytelności zamieszczono w tym pliku PDF.

Zdjęcia
bottom of page