top of page

CIEKAWA NIERUCHOMOŚĆ Z POTENCJAŁEM - SZCZAWNIK

Trzy budynki mieszkalne i/lub usługowe o dobrym standardzie

Przedsiębiorstwo Usługowe EKOMEKS Stanisław Klimek w upadłości likwidacyjnej Szczawnik 17A, 33-370 Muszyna

NIP 734-000-54-31, REGON 490007241

Biuro Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

Jako Syndyk (ogłoszenie MSiG nr 94/2013 z 16.05.2013r. poz. 6691), Stanisława Klimka prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe EKOMEKS Stanisław Klimek z siedzibą w Muszynie Szczawnik 17a, w związku z ogłoszeniem upadłości w/w obejmującego likwidację majątku proponuję do sprzedaży, za cenę  nie niższą niż    400.000,00 zł – cena nie obejmuje wyposażenia - nieruchomości objętej księgą wieczystą NS1M/00007242/5 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Szczawnik nr 17a, Gmina Muszyna, powiat Nowy Sącz. Nieruchomość składa się z działki nr 286/2 (poprzednio nr 318/3) o powierzchni 1162 m2, przy czym działka ta jest zabudowana: budynkiem mieszkalnym, mieszkalno – usługowym i magazynowo -  garażowym.

 

 

Budynek mieszkalny:
 

Zakończenie budowy w 1980 roku. Budynek jednorodzinny zaprojektowany i zrealizowany w technologii murowanej. Jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych, kryty stropodachem pełnym. Budynek bardzo funkcjonalny. Na obecną chwilę nieruchomość jest w dobrym stanie technicznym i dobrym standardzie.

Do domu doprowadzona jest pełna infrastruktura techniczne: prąd, woda, gaz, kanalizacja, telefon.

Powierzchnia budynku mieszkalnego: 225,12 m2

 

Budynek mieszkalno-usługowy:
 

Przedmiotowy budynek jest budynkiem piętrowym wykonanym w tradycyjnej technologii. Na parterze znajduje się garaż z kanałem rewizyjnym o powierzchni użytkowej 43,40 m2, pomieszczenia gospodarcze i kotłownia – powierzchnia parteru wraz z garażem 71,32 m2. Na piętrze znajdują się pokoje gościnne, jadalnia, łazienka o podobnym standardzie jak w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej 53,34m2.

 

Budynek magazynowo-garażowy:
 

Budynek ten budynkiem garażowo – gospodarczym, parterowym, murowanym, wykonanym w technologii tradycyjnej składający się z 4 pomieszczeń garażowych (wys. 3,30 m) o powierzchni użytkowej łącznej 108,90 m2.

 

Wspólne cechy:
 

Elementy wykończenia wszystkich pomieszczeń w tych trzech budynkach to

 • tynki zewnętrzne- cementowo wapienne, malowane farbą

 • tynki wewnętrzne – gładź gipsowa,

 • posadzki i podłogi – marmur, płytki ceramiczne, panele, wykładzina dywanowa,

 • ściany malowane farbą emulsyjną, obłożone płytkami ceramicznymi,

 • stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana.

 

Informacja o działce:
 
 • nr 286/2 (Uwaga: na podstawie odnowy ewidencji gruntów dla obrębu Szczawnik i kopii mapy ewidencyjnej z wykazem zmian gruntowych pgr. 318/3 o powierzchni 0,1162 ha stanowi działkę ewidencyjną nr 286/2 o powierzchni 0,12 ha)

 • o powierzchni łącznej 1162 m2

 • leży w obszarze zabudowy jednorodzinnej

 • działka usytuowana w terenie płaskim

 • dostępność komunikacyjna dobra, drogą prywatną o nawierzchni asfaltowej, odchodzącą od drogi gminnej

 • działka w kształcie prostokąta o powierzchni i kształcie korzystnym dla pełnionej funkcji

 • całość ogrodzona ogrodzeniem trwałym.

 

Uzbrojenie terenu:
 
 • droga utwardzona,

 • sieć energetyczna,

 • sieć teletechniczna,

 • sieć wodna,

 • sieć gazowa,

 • sieć kanalizacyjna.

 

Stan prawny nieruchomości:
 

Właścicielami nieruchomości na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej są Janina Klimek c. Stanisława i Ludwiki oraz Stanisław Klimek s. Jana i Anieli.

Co do Stanisława Klimka s. Jana i Anieli Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział V – Sąd Gospodarczy postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2013 roku Sygn. akt V GUp 5/13 (MSiG 94/2013 poz. 6691) ogłosił upadłość dłużnika obejmującą likwidację jego majątku.

Nieruchomość jest obciążona hipotekami (są również ujawnione w KW ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji), jednak zbycie przez syndyka nieruchomości w toku postępowania upadłościowego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i powoduje wykreślenie hipotek (art. 313  ustawy prawo upadłościowe i naprawcze). Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości przez syndyka. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania upadłego, w tym również podatkowe, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

 

Przeznaczenie według MPZP:
 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Szczawnik” w Gminie Muszyna zatwierdzonych Uchwałą Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna nr XXV.342.2012 z dn. 27.09.2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 5139 z dn. 18.10.2012 r.) przedmiotowa działka położona jest na terenach oznaczonych symbolem:

15 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem możliwości lokalizacji zabudowy zagrodowej, usług na zasadach określonych w par. 6 ust. 2, budynków gospodarczych i garaży, wiat i altan.

 

Ponadto:
 

Nieruchomość będąca przedmiotem oferty podlegała wycenie przez biegłego sądowego Aleksandra Woźniczkę – wyceny z dnia 9 stycznia 2015 roku. Wartość nieruchomości wg operatu to: 723.108,00 zł.

 

Wszelką korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Biuro Syndyka ul.Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz jak również na skrzynkę poczty elektronicznej biuro@ekomeks.com.pl

W przypadku pytań i wątpliwości służymy również wyjaśnieniami i pomocą pod nr telefonu 796862832. 

bottom of page