top of page

DOM MIESZKALNY SZEREGOWY – SANOK

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3,

38-400 Krosno

kancelaria@helinski.net

tel 134364391

Syndyk w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed SR w Rzeszowie pod sygn. V GUp 308/18

ogłasza I przetarg pisemny na sprzedaż:

  • prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 2874 o pow. 0,0408 ha położoną w Sanoku przy ul. Wilczej zabudowaną piętrowym murowanym budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o p.u. 139,50 m2, objętą księgą wieczystą KS1S/00048073/0

  • prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę niezabudowaną nr 2812/17 położoną w Sanoku o pow. 0,0426 ha objętą księgą wieczystą KS1S/00057703/2

 

Cena wywoławcza w I przetargu wynosi 360.000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) za obie nieruchomości.

Oferty odpowiadające regulaminowi przetargu należy składać na piśmie w terminie do 4 czerwca 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. Rozstrzygniecie przetargu nastąpi w dniu 6 czerwca 2019 r. godz. 9.00 w sali nr 29 Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Szczegółowy regulamin przetargu wraz z postanowieniem Sędziego Komisarza ze wzorem oferty są dostępne w Biurze Syndyka (ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno) oraz poniżej w plikach PDF: 

WZÓR OFERTY

REGULAMIN PRZETARGU

POSTANOWIENIE SĘDZIEGO KOMISARZA

 

 

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają tylko niektóre pomieszczenia.

Zdjęcia
bottom of page