top of page

DOM I DZIAŁKI W KORZYSTNEJ LOKALIZACJI 

Gmina Radłów, woj. małopolskie

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

tel. 796862832

Syndyk masy upadłości

ogłasza I przetarg pisemny na sprzedaż w postępowaniach upadłościowych toczących się do sygnatur VIII GUp 447/17 oraz VIII GUp 506/17 przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie:

  1. prawa własności nieruchomości objętej księgą wieczystą TR1T/00009577/4 obejmującej działki ewidencyjne nr 794/7 oraz nr 794/8 o łącznej powierzchni 4500 m2 zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o p.u. 150,76 m2 oraz niezabudowane działki nr 794/10 o powierzchni 1000 m2 oraz nr 794/11 o powierzchni 1100 m2, wszystkie działki położone w miejscowości Radłów., gmina Radłów, woj. małopolskie

  2. prawa własności nieruchomości objętej księgą wieczystą TR1T/00028257/4 stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 171 o powierzchni 0,5900 ha położoną w miejscowości Siedlec gmina Radłów, woj. małopolskie

 

Cena wywoławcza w I przetargu wynosi:

  • za nieruchomość opisaną w pkt 1 – 283.800 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych)

  • za nieruchomość opisaną w pkt 2 – 8.800 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych)

 

Pisemne oferty należy składać w Biurze Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz - w terminie do 26 kwietnia 2019 r. godz. 15:00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej ważnej oferty odbędzie się dodatkowa aukcja na warunkach określonych w regulaminie przetargu. Wybór oferty przez syndyka ma charakter warunkowy i wymaga udzielenia przez Sędziego Komisarza zezwolenia na zbycie.

 

Opis nieruchomości z operatami szacunkowymi jest  dostępny w Biurze Syndyka (adres j/w), natomiast regulaminy przetargów można też znaleźć w plikach PDF.

REGULAMIN PRZETARGU ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI VIII GUp 506/17

REGULAMIN PRZETARGU ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI VIII GUp 447/17

Informacje o nieruchomościach

Miejscowość Radłów:

 

Budynek parterowy z użytkowym poddaszem, zmodernizowany w 2000 r. Łączna powierzchnia użytkowa części mieszkalnej (parter + poddasze): (150,75 m2. Budynek jest również wyposażony w garaż i kotłownię (łącznie 77,66 m2). Ogrzewanie: piec gazowy (c.o.), piec na paliwo stałe, kominek. Niektóre elementy wymagają remontu (jak dach, instalacja elektryczna).

 

Działki płaskie, częściowo zagospodarowane zielenią pielęgnowaną. Podjazd wybrukowany. Działka nr 749/7 graniczy z niewielkim ciekiem wodnym. Działki nr 794/10 i 794/11 są niezabudowane. Wszystkie działki mają bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej.

 

Gmina Radłów jest korzystnie położona – łatwy dojazd do autostrady A4 i dróg wojewódzkich, bliskość Tarnowa.

Miejscowość Siedlec:

Płaska działka o regularnym kształcie (zbliżonym do prostokąta) i powierzchni ok. 5900 m2. Mniej korzystna lokalizacja i dojazd (dostęp punktowy drogą gminną gruntową). Obecnie porastają ją łąki, tereny okoliczne są wykorzystywane rolniczo.

przetargrozstrzygniety.png
Zdjęcia
bottom of page