top of page

UDZIAŁ W LOKALU MIESZKALNYM W KROŚNIE

Położenie korzystne komunikacyjnie

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3,

38-400 Krosno

tel. 13 43 643 91

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SEBASTIANA KRUPY 

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

- należącego do upadłego wynoszącego ½ część udziału ułamkowego we współwłasności lokalu mieszkalnego nr 25 o pow. 54,03 m2 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ul. Podkarpackiej 5 w Krośnie [księga wieczysta KS1K/00102499/2] wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KS1K/00063745/6 - o wartości szacunkowej 51.093 zł.

Cena wywoławcza w przetargu wynosi 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Pisemne oferty należy składać w Biurze Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno - w terminie do 31 maja 2019 r. godz. 15:00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej ważnej oferty odbędzie się dodatkowa aukcja na warunkach określonych w regulaminie przetargu. Wybór oferty wymaga zatwierdzenia postanowieniem Sędziego Komisarza.

Opis nieruchomości z operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego Alicji Rajchel z 13.11.2018 r. jest  dostępny w Biurze Syndyka (adres j/w), natomiast podstawowe informacje o nieruchomości wraz z regulaminem przetargu (PDF) i wzorem ofert (PDF) można też znaleźć poniżej.

Zdjęcia
bottom of page