top of page

Platforma licytacyjna

Przeznaczone do licytacji:

Jeśli chcesz wziąć udział w licytacji:

  • zapoznaj się z aktualną ofertą sprzedaży nieruchomości i rzeczy ruchomych;

  • zapoznaj się z warunkami przetargu lub warunkami sprzedaży z wolnej ręki;

  • skontaktuj się z biurem syndyka w celu otrzymania informacji o warunkach formalnych, jakie należy spełnić, aby wziąć udział w przetargu (licytacji).

 

Po załatwieniu spraw formalnych otrzymasz informacje o dokładnej dacie i czasie trwania licytacji, a także dane logowania.

 

Piętnaście minut przed rozpoczęciem licytacji należy zalogować się i oczekiwać jej rozpoczęcia. Ewentualne nieprawidłowości w działaniu platformy prosimy zgłaszać niezwłocznie. W gestii licytującego leży zapewnienie stabilnego łącza internetowego o odpowiedniej szybkości.

Licytację rozpoczyna i kończy syndyk. 

LOGOWANIE
bottom of page