top of page

NIEZABUDOWANA DZIAŁKA – ŁĘŻYNY

Gmina Nowy Żmigród; oferty do 26 kwietnia 2019 r.

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3,

38-400 Krosno

tel. 13 43 643 91

Syndyk Renaty Makowskiej (nieprowadzącej działalności gospodarczej)

w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed SR w Rzeszowie pod sygn. V GUp 228/18

 

ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości położonej w Łężynach gm. Nowy Żmigród nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę o nr 1284 o powierzchni 0,17 ha, objętej KS1J/00069347/7, szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego Tadeusza Dębskiego z 23.10.2018 r.

Cena wywoławcza odpowiada wartości oszacowania i wynosi 3.300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych).

Oferty odpowiadające regulaminowi przetargu należy składać na piśmie w terminie do 26 kwietnia 2019 r. (w przypadku wysłania pocztą decyduje data doręczenia) w Biurze Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno. 

W plikach PDF znajdują się: szczegółowy regulamin przetargu wraz ze wzorem oferty, które dostępne są także w Biurze Syndyka (ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno).

Zdjęcia
działka_geoportal.JPG
bottom of page