top of page

DZIAŁKI NIEZABUDOWANE JASIONÓW - GM. HACZÓW

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3,

38-400 Krosno

kancelaria@helinski.net

tel 134364391

SYNDYK Ewy Ryniak

 

w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygnaturą V GUp 149/16 działając w imieniu własnym oraz z upoważnienia Iwony Ryniak jako współwłaścicielki nieruchomości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Jasionowie gm. Haczów powiat brzozowski, objętej księgą wieczystą KS1B/00037846/4 a w szczególności sprzedaż niezabudowanych działek nr 629 o pow. 2452 m2 i nr 849 o pow. 2490 m2, szczegółowo opisanych w operacie szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego Alicji Rajchel z dnia 19.05.2017 r.

Cena wywoławcza w I przetargu wynosi 26.000 zł (słownie dwadzieścia sześć tysięcy złotych) za działkę nr 629 i 5000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) za działkę nr 849 , przy czym sprzedaż nie podlega VAT. Przetarg ma charakter pisemny – ofertowy i odbywa się na zasadach określonych w art. 701 – art. 705 kodeksu cywilnego. Zainteresowani winni złożyć oferty na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2017 r. godz. 15:00 w Biurze Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno podając sygnaturę akt V GUp 149/16.

Oferty winny spełniać warunki formalne opisane w regulaminie przetargu, który jest  dostępny w Biurze Syndyka (adres j/w) oraz poniżej w pliku PDF.

WZÓR OFERTY

Zdjęcia
bottom of page