top of page

HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO

Wyposażenie

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3,

38-400 Krosno

tel. 13 43 643 91

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Syndyk w postępowaniu upadłościowym V GUp 106/18 Sądu Rejonowego w Rzeszowie ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości spółki Huta Szkła Gospodarczego sp. z o.o. w upadłości w Krośnie rzeczy ruchomych – szczegółowo wymienionych w regulaminie przetargu.

 

Cena wywoławcza za wszystkie oferowane do sprzedaży ruchomości łącznie wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto. Oferty opiewające tylko na niektóre z rzeczy objętych przetargiem nie są dopuszczalne.

Pisemne oferty odpowiadające regulaminowi przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2023 r. (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno a wpłata wadium, które wynosi 100.000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych) musi nastąpić także do dnia 7 czerwca 2023 r. – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz w tym pliku PDF. 

Zdjęcia
bottom of page