top of page

NIERUCHOMOŚCI W HŁUDNIE I WESOŁEJ - GM. NOZDRZEC

Udziały w dwóch działkach

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3,

38-400 Krosno

tel. 13 43 643 91

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI CZESŁAWY MIKRUT 

zaprasza do składania ofert na zakup w trybie z wolnej ręki - bez ceny minimalnej

- należącego do Czesławy Mikrut wynoszącego ½ część udziału ułamkowego we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę leśną nr 10343 o pow. 0,20 ha położoną we wsi Wesoła (gm. Nozdrzec) [księga wieczysta KS1B/00035513/7] - o wartości szacunkowej 1.147 zł

Syndyk oczekuje na oferty pisemne, które należy składać w Biurze Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno - w terminie do 23 listopada 2018 r. W ofercie winno się znaleźć zapewnienie o gotowości pokrycia przez oferenta kosztów zawarcia umowy przenoszącej własność oraz informacja, czy w stosunku do przedmiotu zbycia oferent podlega czy nie podlega ograniczeniom w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikającym z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Wybór oferty wymaga zatwierdzenia postanowieniem Sędziego Komisarza.

Opis nieruchomości z operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego Alicji Rajchel z 08.12.2017 r. jest  dostępny w Biurze Syndyka (adres j/w). Podstawowe informacje o nieruchomości można też znaleźć poniżej.

Opis nieruchomości

Działka nr 2283/1

Działka ma wydłużony, nieregularny kształt. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 75,50 m2, położonym w północnej części działki, a także znajdującym się w pobliżu budynkiem gospodarczym z drewutnią. Teren działki jest zróżnicowany, lekko pochyły głównie w kierunku północnym. Jest częściowo ogrodzony i utwardzony na obszarze dojścia/dojazdu do budynków. Pokryty jest trawą, drzewami, krzewami, roślinami ozdobnymi i owocowymi, część południowa jest wykorzystywana rolniczo. Działkę przecina napowietrzna linia energetyczna, przy zachodniej granicy usytuowany jest słup energetyczny. Część działki przecina gazociąg i wodociąg, nie powodując utrudnień w zabudowie. Na terenie działki znajduje się także studnia kopana. Działka jest uzbrojona (sieć elektroenergetyczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna - wodociąg ze studni własnej, osadniki ścieków). Dojazd odbywa się bezpośrednim zjazdem z asfaltowej drogi publicznej. Bezpośrednie otoczenie stanowią niezabudowane grunty, dopływ rzeki Baryczka i drogi dojazdowe. Nieopodal zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz kościół, dalej - obiekty użyteczności publicznej. 

Budynek mieszkalny jednorodzinny jest parterowy, częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa 75,50 m2: 5 pokoi, korytarz wspólny z kuchnią, łazienka i wiatrołap. Stan budynku oceniono jako średni. Zdjęcia w galerii u dołu strony.

Budynek gospodarczy jest murowano-drewniany, zużyty w stopniu 70%, jest wyposażony w instalację elektryczną. Dach jest kryty dachówką.

Działka nr 10343

Działka znajduje się na stromym zboczu, pokrytym trawą, drzewami i krzewami-samosiejkami. Ma nieregularny kształt, nie posiada dostępu do drogi publicznej i dróg dojazdowych, dojazd odbywa się przez działki sąsiednie. Działka nie posiada uzbrojenia. Bardzo słaba jakość bonitacyjna gleby (współczynnik 0,20). Bezpośrednie otoczenie stanowią: pojedyncza zabudowa jednorodzinna, grunty niezabudowane, działki rolne i leśne.

sprzedane.png
Zdjęcia
Działka nr 2283/1

Działka nr 2283/1

Działka nr 2283/1

Działka nr 2283/1

Działka nr 2283/1

Działka nr 2283/1

Działka nr 2283/1

Działka nr 2283/1

Działka nr 2283/1

Działka nr 2283/1

Działka nr 2283/1

Działka nr 2283/1

Działka nr 2283/1

Działka nr 2283/1

Zabudowania gospodarcze

Działka nr 10343

Działka nr 10343

Działka nr 2283/1

Działka nr 2283/1

Działka nr 2283/1

Działka nr 2283/1

Działka nr 2283/1

Działka nr 2283/1

bottom of page