top of page

HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA - KĘTY

718,20 m2 powierzchni użytkowej i powierzchnia dodatkowa

Biuro Syndyka

ul. Sienkiewicza 25/2,

33-300 Nowy Sącz

tel. 796862832

SYNDYK

spółki SAK-POL SUWAJ, ZEMAN SPÓŁKA JAWNA W KĘTACH w upadłości

 

ogłasza PRZETARG PISEMNY na sprzedaż składników masy upadłości obejmujących:

 

  1. nieruchomość położoną w Kętach powiat oświęcimski, objętą księgą wieczystą KR2E/00030219/8, stanowiącą działki o numerach ewidencyjnych 1717/8 i 1717/9 i łącznej powierzchni 0,4223 ha zabudowane budynkiem produkcyjno-magazynowym o powierzchni użytkowej 718,20 m2, ujętą w poz. 1 spisu inwentarza a także

  2. rzeczy ruchome opisane w poz. 2-15 spisu inwentarza.

Cena wywoławcza za wszystkie oferowane składniki masy upadłości łącznie wynosi 904.000 zł (słownie: dziewięćset cztery tysiące złotych) netto.

Pisemne oferty odpowiadające regulaminowi przetargu należy składać na piśmie w terminie do 11 września 2020 r. do godziny 15:00 (w przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu przesyłki) w Biurze Syndyka w Nowym Sączu przy ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz.

Szczegółowy regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka oraz w pliku PDF.

Informacje o przedmiocie przetargu

Budynek został wybudowany w latach 70. XX w., następnie w latach 2002-2008 dokonano remontu i modernizacji, jednocześnie zmieniając sposób użytkowania budynku na magazynowo-produkcyjny. W latach 2006-2008 rozbudowano halę i dostosowano część pomieszczeń do celów produkcyjnych.

Południowa część budynku jest w pełni wykończoną częścią produkcyjno-magazynową, mieści się w niej również zaplecze socjalno-sanitarne. W jej skład wchodzi pięć pomieszczeń ogólnego zastosowania, dwa pomieszczenia do pakowania, pomieszczenie wydawania towaru i faktur, pomieszczenie porządkowe, dwa ogólne magazyny, magazyn opakowań, dwa magazyny wyrobów gotowych, biuro, pokój socjalny, szatnia damska, szatnia męska, WC ogólnodostępny, sanitariat damski, sanitariat męski, kotłownia, ciągi komunikacyjne.

 

W części północnej znajdują się pomieszczenia gospodarczo-magazynowe przystosowane do funkcji pomieszczeń produkcyjnych, wymagające niewielkich nakładów. Znajdują się tam dwa pomieszczenia robocze (każde o powierzchni ponad 70 m2), pomieszczenie do pakowania, magazyn opakowań i magazyn wyrobów gotowych, a także komunikacja z klatką schodową.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 718,20 m2.

 

Poddasze nie zostało wliczone do powierzchni użytkowej. W części północnej po odpowiednim przystosowaniu może być wykorzystywane jako magazyn o powierzchni 143,30 m2.

W budynku znajdują się instalacje: elektryczna, gazowa, wod-kan, c.o., c.w.u., alarmowa, monitoring, odgromowa, przeciwpożarowa, wentylacja mechaniczna i grawitacyjna.

Budynek położony jest na działce w dobrej lokalizacji, o dobrych parametrach i dobrej ocenie rodzaju zabudowań. Stan techniczny oceniono jako średni, standard wykończenia jako poniżej przeciętny. Ogólna ocena powierzchni dodatkowych jest dobra. 

 

Stan prawny

 

Wobec upadłości spółki będącej właścicielem przedsiębiorstwa sprzedaż przedsiębiorstwa nastąpi w trybie ustawy prawo upadłościowe, ze skutkami sprzedaży egzekucyjnej, co oznacza, że kupujący nabywa zbywaną nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego, a podstawą wykreślenia hipotek jest umowa sprzedaży nieruchomości (art. 313 ustawy prawo upadłościowe).

 

Kontakt

  

W kwestiach szczegółowych, w tym co do ewentualnych oględzin obiektu proszę się kontaktować z p. Marcinem Piekarzem z Biura Syndyka w Nowym Sączu, ul. Sienkiewicza 25/2.

sprzedane.png
Zdjęcia
bottom of page