top of page

DZIAŁKI W GÓRKACH -

GMINA BRZOZÓW

Działka niezabudowana i działka z budynkiem mieszkalnym

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3,

38-400 Krosno

tel. 13 43 643 91

PRZETARG - GÓRKI K.BRZOZOWA

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Górkach gm. Brzozów, oznaczonych jako:

1/ niezabudowana działka nr 589 o pow. 0,1100 ha objęta księgą wieczystą KS1B/00060758/0

2/ działka nr 591 o pow. 0.2700 ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 184,10 m2 objęta księgą wieczystą KS1B/00048795/1.

Cena wywoławcza wynosi 8.000 zł za działkę nr 589, 250.000 zł za zabudowaną działkę nr 591 lub 258.000 zł za obie nieruchomości - przy czym sprzedaż nie podlega VAT. Przetarg ma charakter pisemny – ofertowy i odbywa się na zasadach określonych w art. 70(1) – art. 70(5) kodeksu cywilnego.

 

Nieruchomość jest zbywana w trybie upadłościowym – bez obciążeń hipotecznych. Zainteresowani winni złożyć oferty na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2019 r. godz. 15:00 w Biurze Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno.

Oferty winny spełniać warunki formalne opisane w regulaminie przetargu, który jest  dostępny w Biurze Syndyka (adres j/w) oraz w pliku PDF.

WZÓR OFERTY

przetargrozstrzygniety.png
Zdjęcia
bottom of page