top of page

DZIAŁKI W DUDYŃCACH - BUKOWSKO (POW. SANOCKI)

Zabudowane budynkami komercyjnymi

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3,

38-400 Krosno

tel. 13 43 643 91

PRZETARG – DUDYŃCE gm. BUKOWSKO

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ogłasza IV przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości komercyjnej położonej w Dudyńcach (gm. Bukowsko powiat sanocki) objętej księgą wieczystą KS1S/00045545/9, składającej się z działek nr 100/12 o pow. 1771m2 i nr 100/13 o pow. 2456m2 zabudowanych budynkami komercyjnymi (budynek murowany o p.u. 432 m2 oraz budynek hali o konstrukcji stalowej o p.u. 404,70 m2).

Cena wywoławcza wynosi 205.000 zł (dwieście pięć tysięcy złotych) - przy czym sprzedaż nie podlega VAT. Przetarg ma charakter pisemny – ofertowy i odbywa się na zasadach określonych w art. 70(1) – art. 70(5) kodeksu cywilnego. Nieruchomość jest zbywana w trybie upadłościowym – bez obciążeń hipotecznych. Zainteresowani winni złożyć oferty na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia  2019 r. godz. 15:00 w Biurze Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno.

Oferty winny spełniać warunki formalne opisane w regulaminie przetargu, który jest dostępny w Biurze Syndyka (adres j/w) oraz poniżej w pliku PDF.

WZÓR OFERTY – DOC

WZÓR OFERTY – PDF

Zdjęcia
dudyńce_geoportal
DSC_0740
DSC_0739
DSC_0738
DSC_0737
DSC_0736
DSC_0735
DSC_0729
DSC_0728
DSC_0730
DSC_0732
DSC_0731
DSC_0733
DSC_0734
DSC_0727
DSC_0726
DSC_0724
DSC_0723
DSC_0722
DSC_0721
DSC_0720
DSC_0711
DSC_0714
DSC_0715
DSC_0716
DSC_0717
DSC_0719
DSC_0718
DSC_0713
DSC_0712
DSC_0710
DSC_0709
DSC_0708
DSC_0707
DSC_0705
DSC_0699
DSC_0700
DSC_0701
DSC_0702
DSC_0703
DSC_0704
DSC_0706
DSC_0698
DSC_0697
DSC_0696
DSC_0695
DSC_0694
DSC_0693
DSC_0692
DSC_0691
DSC_0689
DSC_0688
DSC_0725
DSC_0690
bottom of page