DZIAŁKI W DUDYŃCACH - BUKOWSKO (POW. SANOCKI)

Zabudowane budynkami komercyjnymi

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3,

38-400 Krosno

tel. 13 43 643 91

PRZETARG – DUDYŃCE gm. BUKOWSKO

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ogłasza IV przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości komercyjnej położonej w Dudyńcach (gm. Bukowsko powiat sanocki) objętej księgą wieczystą KS1S/00045545/9, składającej się z działek nr 100/12 o pow. 1771m2 i nr 100/13 o pow. 2456m2 zabudowanych budynkami komercyjnymi (budynek murowany o p.u. 432 m2 oraz budynek hali o konstrukcji stalowej o p.u. 404,70 m2).

Cena wywoławcza wynosi 205.000 zł (dwieście pięć tysięcy złotych) - przy czym sprzedaż nie podlega VAT. Przetarg ma charakter pisemny – ofertowy i odbywa się na zasadach określonych w art. 70(1) – art. 70(5) kodeksu cywilnego. Nieruchomość jest zbywana w trybie upadłościowym – bez obciążeń hipotecznych. Zainteresowani winni złożyć oferty na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia  2019 r. godz. 15:00 w Biurze Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno.

Oferty winny spełniać warunki formalne opisane w regulaminie przetargu, który jest dostępny w Biurze Syndyka (adres j/w) oraz poniżej w pliku PDF.

WZÓR OFERTY – DOC

WZÓR OFERTY – PDF

 

© 2020 Piotr Heliński

SYNDYK 

SPRZEDA.COM