top of page

NIERUCHOMOŚCI W DĄBRÓWCE - GM. ULANÓW

Udziały w dwóch działkach

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3,

38-400 Krosno

tel. 13 43 643 91

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI 

zaprasza do składania ofert na zakup w trybie z wolnej ręki – bez ceny minimalnej

- należącego do Ludwiki Brzezowskiej wynoszącego ½ część udziału ułamkowego we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę nr 764/2 o pow. 0,21 ha położoną Dąbrówce (gm. Ulanów powiat niżański) zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym [księga wieczysta TB1N/00096644/1]- o wartości szacunkowej 33.500 zł

 - należącego do Ludwiki Brzezowskiej wynoszącego ½ część udziału ułamkowego we współwłasności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 680 o pow. 0,60 ha położoną w Dąbrówce (gm. Ulanów powiat niżański) [księga wieczysta TB1N/00037370/8] - o wartości szacunkowej 6.030 zł

Syndyk oczekuje na oferty pisemne, które należy składać w Biurze Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno - w terminie do 26 kwietnia 2019 r. Oferta może opiewać na wszystkie lub niektóre oferowane nieruchomości. Wybór oferty wymaga zatwierdzenia postanowieniem Sędziego Komisarza.

Opis wszystkich oferowanych nieruchomości z operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego Magdaleny Chamera z 20.07.2017 r. jest  dostępny w Biurze Syndyka (adres j/w).

Opis nieruchomości

Działka nr 764/2

Sposób korzystania: grunty rolne zabudowane. Kształt zbliżony do trójkąta, działka płaska, dobre warunki sąsiedzkie, na dwóch krańcach znajdują się słupy energetyczne. Na działce znajdują się dwa budynki: mieszkalny i gospodarczy.

Budynek mieszkalny jest parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, prawdopodobnie powstał w latach 50./60. Znajduje się w zadowalającym stanie technicznym, ale celowy jest częściowy remont kapitalny. Szacowana powierzchnia użytkowa to ok. 66 m2. Stopień zużycia powyżej 50%. 

Budynek gospodarczy jest murowaną stodołą ze stajnią/oborą, drewutnią i kurnikiem. Powierzchnia zabudowy wynosi około 86 m2. Celowy jest bieżący remont, w tym wymiana zniszczonych wrót. Stan budynku jest zadowalający, stopień zużycia ok. 50%.

Działka nr 680

Sposób korzystania: działka budowlana, rola, pastwisko, sad. Grunt orny R klasy VI. Nad działką przebiega linia energetyczna. Dojazd drogą gruntową biegnącą przez las. Działka jest płaska, ma kształt zbliżony do prostokąta, porastają ją pojedyncze drzewa samosiejki. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ulanów, działka przeznaczona jest do zalesienia.

Zdjęcia
Działka 764/2

Działka 764/2

Budynek mieszkalny

Działka 764/2

Działka 764/2

Budynek mieszkalny

Działka 764/2

Działka 764/2

Budynek gospodarczy

Obie działki

Obie działki

Działka 680

Działka 680

Działka 764/2

Działka 764/2

Działka 680

Działka 680

Z opisem

bottom of page