top of page

Q-BAL -
PAKIET WIERZYTELNOŚCI

Biuro Syndyka

ul. Kapucyńska 7/3,

38-400 Krosno

tel. 13 43 643 91

SYNDYK SPÓŁKI

Q-BAL TECHNOLOGIE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI W KROŚNIE

zaprasza do składania pisemnych ofert nabycia pakietu wierzytelności upadłej spółki o łącznej wartości nominalnej 1 202 711,74 zł.

Zbycie nastąpi za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 61 000 złotych. 

 

Zainteresowani winni złożyć oferty na piśmie w terminie do 08.03.2023 r. godz. 15:00 w Biurze Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno.

Oferty opiewające tylko na niektóre z oferowanych wierzytelności nie będą rozpoznawane. Szczegółowe zestawienie oferowanych do zbycia wierzytelności zamieszczono w tym pliku PDF.

Zdjęcia
bottom of page